PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Algoritmizace a programování A - OB1319205
Anglický název: Algorithms and Programming A
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI1I129B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 1. sem., PV (OB1319105 nebo OB1319106)}, OB1319101
Ve slož. prerekvizitě: OB1319304, OB1319305, OB1319306, OB1319307, OB1319501
Anotace -
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2014)
Cílem studijního předmětu Algoritmizace a programování A je dosáhnout u studentů osvojení základních poznatků a dovedností z oblasti algoritmizace a programování včetně ovládnutí tvorby základních algoritmických konstrukcí, a to s použitím jazyka C. Posláním předmětu je seznámení studentů s univerzálním jazykem nízké úrovně, s jeho syntaxí, která se rozšířila i do novějších jazyků a se specifiky jazyka zejména v oblasti přístupu k datům, pochopení základních programových konstrukcí, filozofie datových typů a příslušných operátorů a dále rozvinutí praktických dovedností s důrazem na adekvátní využívání prostředků, resp. konstrukcí jazyka.
Literatura
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2014)
 • HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice : Kopp, 2009.
 • HEROUT, P. Učebnice jazyka C 2.díl. Praha : Kopp, 2005.
 • KADLEC, V. Učíme se programovat v jazyce C. Praha : Computer Press, 2002
 • KUKAL, J. Myšlením k algoritmům. Praha : Grada, 1998.
 • SEDGEWICK, J. Algoritmy v C. Praha : SoftPress, 2005
 • VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.
 • WROBLEWSKI, S. Algoritmy, Datové struktury a programovací techniky. Brno : ComputerPress, 2004
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)

ZKOUŠKA

Zkouška má praktickou a ústní část a ověřuje dovednosti a vědomosti související s tvorbou algoritmů a programových konstrukcí a s užitím datových struktur. 

Praktická část: Studující obdrží zadání 4 - 6 jednodušších úloh a jeho úkolem bude naprogramovat funkční řešení ve stanoveném časovém limitu. 

Ústní část: Studující obdrží 2 - 3 otázky týkající se základních pojmů nebo rysů jazyka C a jeho úkolem bude je vysvětlit.

Sylabus
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2014)
 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • PROGRAMOVACÍ JAZYK C
 • ZÁKLADY JAZYKA
 • ŘÍDÍCÍ STRUKTURY
 • DATOVÉ TYPY A FUNKCE PRO TERMINÁLOVÝ VSTUP A VÝSTUP
 • FUNKCE 
 • JEDNOROZMĚRNÉ POLE
 • VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ OPERACE SE SOUBOREM
 • TEXTOVÉ ŘETĚZCE
 • VÍCEROZMĚRNÁ POLE
 • SLOŽENÉ DATOVÉ TYPY
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK