PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Propedeutické programovací jazyky - OB1319501
Anglický název: Propaedeutic Programming Languages
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 12 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 2. sem., PV (OB1319205 nebo OB1319206)}
Je prerekvizitou pro: OB1319602
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (12.12.2016)
Pozornost je věnována základním pojmům, principům a možnostem programování a rozvoji algoritmického myšlení s využitím vybraných programovacích jazyků. V návaznosti na oborové předměty zaměřené na algoritmizaci a programování se studenti seznámí s ukázkami vybraných typů těchto programovacích jazyků vhodných pro prvotní seznámení s principy a technikami programování na základní, popř. střední škole. Do témat patří datové strukutry a práce s daty, vývoj programových systémů, obecné a vybrané algoritmické principy, logické konstrukty, jazykové konstrukce, vazby na programování technických prvků a zařízení, postupy zaměřené na rozvoj algoritmického myšlení. Tematicky bude tvorba programů zaměřena především do oblastí výuky (aplikace matematické a fyzikální).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (12.12.2016)

Pozornost je věnována základním pojmům, principům a možnostem programování a rozvoji algoritmického myšlení s využitím vybraných programovacích jazyků. V návaznosti na oborové předměty zaměřené na algoritmizaci a programování se studenti seznámí s ukázkami vybraných typů těchto programovacích jazyků vhodných pro prvotní seznámení s principy a technikami programování na základní, popř. střední škole. Do témat patří datové strukutry a práce s daty, vývoj programových systémů, obecné a vybrané algoritmické principy, logické konstrukty, jazykové konstrukce, vazby na programování technických prvků a zařízení, postupy zaměřené na rozvoj algoritmického myšlení. Tematicky bude tvorba programů zaměřena především do oblastí výuky (aplikace matematické a fyzikální).

Literatura
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (12.12.2016)

Materiály kurzu Propedeutické programovací jazyky: http://moodle.it.pedf.cuni.cz

Weby jednotlivých vývojových nástrojů, prostředků a prostředí, např. Scratch: http://scratch.mit.edu/, Python: https://www.python.org/, http://python.cz/, ImagineLOGO: http://imagine.input.sk/, Baltazar, Baltík: http://www.sgp.cz. Minecraft: https://minecraft.net

HALOUSKOVÁ, A. Učebnice programovacího jazyka Scratch. Brno: MUNI, 2013.

HYLMAR R. Programování pro úplné začátečníky.  Brno: Computer Press, 2012.

KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2001. ISBN 80-08-01518-7.

KALAŠ, I. BLAHO, A. ComeniusLOGO: tvorivá informatika. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 1998. ISBN 80-967999-0-8.

KOTEK, L. Výuka algoritmizace a programování se zaměřením na programovací jazyk Python. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2013.

KOVÁŘOVÁ, L., NĚMEC, V., JIŘÍČEK, M., NAVRÁTIL, P. Informatika pro základní školy 3. díl. Kralice na Hané: Computer Media, 2009. ISBN 80-7402-017-9.

NAVRÁTIL, P. Příklady a cvičení z informatiky – zadání. Computer Media, 2007. ISBN 80-86686-81-3.

RACLAVSKÝ, J. Úvod do logiky: klasická výroková logika. Brno: Masarykova univerzita (Munipress), 2015. ISBN -80-210-7790-4.

SUMMERFIELD M. Python 3.  Brno: Computer Press, 2010.

TÖPFER, P. Algoritmy a programovací techniky. Praha: Prometheus, 2010. ISBN: 80-7196-350-9.

VANÍČEK, J., MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia, 3. díl. Brno: Computer Press, 2006.

VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. Informatika pro základní školy. I. díl. Brno: Computer Press, 2004.

VYSLOUŽILOVÁ-SPOHNEROVÁ, P. Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky II. Kralice na Hané: Computer Media, 2004. ISBN: 80-86686-12-4.

WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1988.

Sylabus
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2016)

PROGRAMOVACÍ JAZYKY A VÝVOJOVÁ PROSTŘEDÍ

·        Charakteristika programovacích jazyků, typologie a vývoj

·        Specifika jazyků pro školní prostředí

·        Příklady úloh pro rozvíjení algoritmických dovedností a práci s daty

ALGORITMY A DATA

·        Vlastnosti algoritmů

·        Modelové algoritmy - třídění, řazení, grafy, sítě

·        Programy pro tvorbu vývojových diagramů, dynamizaci algoritmů, programy pro znázorňování schémat postupů a logických konstruktů

·        Typy dat, deklarace, přetypování

ZÁKLADY LOGIKY

·        Logické typy a logické operátory, základní logické konstrukce, výroková logika

·        Analogie logických konstruktů v přirozeném jazyce a v programovacím jazyce

ALGORITMICKÉ PRINCIPY A ICT

·        Základní algoritmické prvky a datové struktury v programovacích jazycích a v aplikačních programech

·        Objektový přístup k datům

VÝVOJ APLIKACÍ

·        Systémový pohled na vývoj programů

·        Multiplatformní jazyk Python

·        Zpracování aplikací se zaměřením na oblasti/předměty studia

·        Návaznosti programů na technické prvky (vstupy a výstupy, čidla a akční členy)

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

·        Aplikace algoritmických principů bez přímého využití počítače nebo vývojových nástrojů

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2015)
  • Aktivní práce ve výuce
  • Úspěšné splnění všech úloh zadaných k řešení v průběhu semestru
  • Metodické zpracování vybraného tématu z tematiky předmětu (seminární práce)
  • Zpracování zadaného programu (seminární program) - prokázání dovednosti aplikovat poznatky při řešení úlohy s využitím vývojových programovacích prostředí
  • Prokázání teoretických znalostí v závěrečném testu

Klasifikace je podle úrovně jednotlivých prací s těžištěm na seminární práci, programu a testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK