PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Objektové programování B - OB1319307
Anglický název: Object Programming B
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 2. sem., PV (OB1319205 nebo OB1319206)}
Ve slož. prerekvizitě: OB1319405
Anotace
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)
Předmět je zaměřen na základní teorii a na získání praktických dovedností v objektovém programování.
Cíl předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)

Cílem předmětu Objektové programování B je rozvinutí praktických dovedností v programování s důrazem na základy objektového programování a programování v desktopovém prostředí OS Windows a poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků. Předmět tvoří zároveň podklad pro výuku v řadě navazujících předmětů využívajících objektové principy.
Obsahem předmětu je teorie a praxe objektového přístupu k datům a objektového programování, formálních vyjadřovacích, algoritmických a komunikačních počítačových prostředků a systémů s použitím počítačových vývojových programátorských aplikací a prostředí a zohledňujících aplikační didaktická specifika.

Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2015)

DARWIN, F. Java, kuchřka programátora. Brno : Computer Press, 2006.

HEROUT, P. Učebnice jazyka Java. České Budějovice : Kopp, 2007.

KRAVAL, I. Základy objektově orientovaného programování. Praha : Computer Press, 1998.

PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Objektové programování 1, 2. Praha : Grada Publishing, 1999.

VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.

ECKEL, B. Thinking in Java. Prentice Hall, 2006.

HEROUT, P. Java ? bohatství knihoven. České Budějovice : Kopp, 2003.

JORDAN, D., RUSSELL, C. Java Data Objects. O´Reilly, 2003.

LIGUORI, R., LIGUORI, P. Java Pocket Guide. O´Reilly, 2008.

McLAUGHLIN, B., POLLICE, G., WEST, D. Head First Object-Oriented Analysis and Design. O´Reilly, 2006.

SPELL, B. Java - programujeme profesionálně. Praha : Computer Press, 2002.

http://interval.cz/vyvoj-aplikaci/java/

http://www.linuxsoft.cz/

http://www.owebu.cz/skripty/vypis.php?clanek=1276

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK