PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Programování v C++ - NPRG041
Anglický název: Programming in C++
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ksi.mff.cuni.cz/lectures/NPRG041/html/nprg041.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Prerekvizity : {NPRG031 nebo NPRM045 nebo NOFY056 nebo NMIN102}
Je korekvizitou pro: NPRG051
Ve slož. prerekvizitě: NPRG024, NSWI152
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (28.01.2019)
Základní kurs objektově orientovaného programování v C++. Získané znalosti jsou potřebné pro absolvování předmětů Pokročilé programování v C++, Programování v paralelním prostředí, Vývoj vysoce výkonného software, Principy překladačů, Praktikum z pokročilého objektového programování a řady dalších.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. David Bednárek, Ph.D. (26.09.2017)

Hodnocení zkoušky je složené z hodnocení dvou domácích úkolů zadaných během semestru, praktického testu ve zkouškovém období a nepovinné ústní zkoušky.

Zápočet je udělován na základě účasti na cvičeních a hodnocení domácích úkolů, praktického testu a zápočtového programu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (28.01.2019)
  • Moduly, preprocesor, kompilace, spojování, zavádění
  • Typy, třídy a objekty
  • Umístění, vznik a zánik objektů, reference vs. kopie
  • Kontejnery, iterátory, algoritmy
  • Základy používání šablon
  • Lambda, auto a další důležité konstrukce
  • Dynamická alokace, obyčejné a chytré ukazatele
  • Konstruktory, destruktory, metody pro copy/move, typické tvary tříd
  • Dědičnost, virtuální dědičnost, virtuální metody, konverze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK