PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování v C++ - NPRG041
Anglický název: Programming in C++
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg041-web/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Prerekvizity : {NPRG031 nebo NPRM045 nebo NOFY056 nebo NMIN102}
Neslučitelnost : NPRX041
Záměnnost : NPRX041
Je korekvizitou pro: NPRG051, NPRX051
Je neslučitelnost pro: NPRX041, NPRG048
Je záměnnost pro: NPRX041, NPRG029
Ve slož. korekvizitě pro: NPRG024
Ve slož. prerekvizitě: NSWI152, NSWX152
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (12.05.2022)
Kurz programování v jazyce C++. Předpokladem pro zápis předmětu je znalost principů objektově orientovaného programování a schopnost programování obecně. Získané znalosti jsou potřebné pro absolvování předmětů Pokročilé programování v C++, Programování v paralelním prostředí, Vývoj vysoce výkonného software, Principy překladačů a řady dalších.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. David Bednárek, Ph.D. (26.09.2017)

Hodnocení zkoušky je složené z hodnocení dvou domácích úkolů zadaných během semestru, praktického testu ve zkouškovém období a nepovinné ústní zkoušky.

Zápočet je udělován na základě účasti na cvičeních a hodnocení domácích úkolů, praktického testu a zápočtového programu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (28.01.2019)
  • Moduly, preprocesor, kompilace, spojování, zavádění
  • Typy, třídy a objekty
  • Umístění, vznik a zánik objektů, reference vs. kopie
  • Kontejnery, iterátory, algoritmy
  • Základy používání šablon
  • Lambda, auto a další důležité konstrukce
  • Dynamická alokace, obyčejné a chytré ukazatele
  • Konstruktory, destruktory, metody pro copy/move, typické tvary tříd
  • Dědičnost, virtuální dědičnost, virtuální metody, konverze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK