PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývoj cloudových aplikací - NSWI152
Anglický název: Cloud Application Development
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi152-web/
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování, Softwarové inženýrství
Prerekvizity : {Java nebo C# nebo C++}
Je neslučitelnost pro: NSWX152
Je záměnnost pro: NSWX152
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (26.04.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými aspekty vývoje cloudových aplikací. Účastníci se naučí vyvíjet vysoce škálovatelné a spolehlivé aplikace a porozumějí aktuálním možnostem, výzvám a úskalím v této oblasti. Kurz poskytne zejména praktickou zkušenost s programováním pro vybrané cloudové platformy. Předpokladem jsou znalosti z předmětu NSWI150 - Virtualizace a cloud computing - z části týkající se cloudů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (31.01.2022)

Zápočet je udělen za účast na semináři, za vypracování a prezentaci rozpracovaných příkladů z jednotlivých platforem a za závěrečné hodnocení.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (06.02.2014)

● Windows Azure Developer Center (http://www.windowsazure.com/develop/)

● Google App Engine Developer Center (http://developers.google.com/appengine/)

● OpenStack Documentation (https://www.openstack.org/)

Metody výuky
Poslední úprava: T_KSI (16.05.2012)

Předmět je složen z praktických cvičení, které probíhají v počítačové laboratoři.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (31.01.2022)

Během semináře se studenti prakticky seznámí s vybranými zástupci cloudových platforem: Windows Azure, Amazon Web Services, Google AppEngine, OpenStack apod. (výběr konkrétních 2-3 platforem proběhne před začátkem semestru). Studenti se seznámí s nabízenými a podporovanými službami, vývojovými nástroji a nástroji pro správu a administraci. V rámci semináře vytvoří a nasadí několik aplikací a samostatně vytvoří komplexnější aplikaci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK