PředmětyPředměty(verze: 807)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Programování v C++ - NPRG029
Anglický název: Programming in C++
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ulita.ms.mff.cuni.cz/mff/sylaby/prg029.html
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Záměnnost : NPRG041
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (19.02.2007)

První semestr kompletního kursu objektově orientovaného programování v C++. Základní programové konstrukce, třída a objekt, zapouzdření, metody, výjimky. Kontejnery, iterátory, algoritmy. Abstraktní datové typy, přetěžování. Bezpečné a přenositelné programování, vazby na OS. V ak.r. 2007/08 je předmět vypsán pouze pro účely splnění studijních povinností studentů, kteří nastoupili studium nejpozději v r. 2006/07.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (02.05.2006)

A. Koenig, B. E. Moo: Rozumíme C++

A. Alexandrescu, H. Sutter: C++ 101 programovacích technik

M. Virius: Pasti a propasti C++

M. Virius: Programování v C++

N. Josuttis: Standardní knihovna a STL

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (02.05.2006)

1. Struktura programu, programové konstrukce

2. Základní typy a operátory

3. Třída a objekt, zapouzdření, vznik a zánik objektů

4. Metody, ochrana přístupu, mechanismus výjimek

5. Kontejnery, iterátory, algoritmy

6. Pomůcky pro tvorbu programů - parametry příkazové řádky, proudy, direktivy preprocesoru, ...

7. Abstraktní datové typy, přetěžování, kánonické formy

8. Bezpečné a přenositelné programování, vazby na OS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK