PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování II - NPRM045
Anglický název: Programming II
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Rudolf Kryl
RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Neslučitelnost : NDGE025, NPRG031
Záměnnost : NDGE025, NMIN102, NPRG031
Je korekvizitou pro: NPRM048
Je neslučitelnost pro: NPRX030, NMIN161, NPRM047, NPRG047
Je záměnnost pro: NMUG104
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2005)
Přednáška pro 1. ročník bakalářského studia matematiky. Obsahem kursu je programování v jazyce Pascal, metody návrhu algoritmů a tvorby programů. Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu PRM044 Programování I, na který tento předmět přímo navazuje.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Rudolf Kryl (04.05.2005)
 • P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995
 • N.Wirth: Algorithms + Data Structures = Programs , Prentice Hall Englewood Cliffsů; New Jersey 1975
 • slovenský překlad N. Wirth: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava 1989
 • I.Libicher, P.Töpfer: Od problému k algoritmu a programu, Grada Praha 1992

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Rudolf Kryl (04.05.2005)
1. Jazyk Pascal a Borland Pascal
 • grafika na PC, unit Graph v Turbo Pascalu
 • typ ukazatel, dynamicky alokované proměnné
 • objekty v Turbo Pascalu
 • Delphi

2. Algoritmy a programování

 • časová a paměťová složitost a algoritmů, programů a problémů
 • odvození složitosti konkrétních algoritmů a programů
 • základní metody vnitřního třídění (přímé metody, quicksort, heapsort, mergesort, přihrádkové třídění)
 • vnější třídění (přímé a přirozené slučování)
 • lineární spojové seznamy a operace s nimi
 • realizace zásobníku a fronty v poli a spojovým seznamem
 • stromy, grafy, průchody stromem a grafem
 • binární vyhledávací stromy bez vyvažování, operace
 • aritmetické notace a metody vyhodnocení aritmetického výrazu
 • programová realizace základních grafových algoritmů (souvislost grafu, Dijkstrův algoritmus, minimální kostra, bipartitnost, topologické třídění)
 • základy objektového programování

Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu PRM044 Programování I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK