PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé programování v C++ - NPRG051
Anglický název: Advanced C++ Programming
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/lectures/NPRG051/html/nprg051.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRG041
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (30.04.2019)
Pokročilý kurz programování v jazyce C++. Pokračování NPRG041
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (11.04.2019)
  • Interoperabilita C/C++/C#/C++CLI, dynamicky linkované knihovny
  • Implementace kontejnerů a iterátorů, R-value reference, inicializátory
  • Pokročilé definice šablony, šablony s proměnlivým počtem parametrů
  • Typová inference, dedukce parametrů
  • Funktory, politiky, traits, kompilační polymorfismus
  • Významné prvky standardních knihoven
  • Podpora paralelního programování, paměťový model
  • Vlákna, TLS, synchronizace, atomické operace
  • Výjimky, bezpečné programování s výjimkami
  • Normy C++11/14/17

Absolvování předmětu je jednou z podmínek získání zápočtu za magisterský předmět NPRG059 - Praktikum z pokročilého OOP.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK