PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé programování v C++ - NPRG051
Anglický název: Advanced C++ Programming
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nprg051-web/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRG041
Neslučitelnost : NPRX051
Záměnnost : NPRX051
Je neslučitelnost pro: NPRX051
Je záměnnost pro: NPRX051
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (30.04.2019)
Pokročilý kurz programování v jazyce C++. Pokračování kurzu "NPRG041 Programování v C++".
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. David Bednárek, Ph.D. (07.06.2019)

Podmínkou pro zakončení předmětu je získání stanoveného počtu bodů z domácích úkolů, které mají podobu malých softwarových projektů v C++, a absolvování ústní zkoušky, přičemž ústní zkoušku lze nahradit získáním vyššího poču bodů z domácích úkolů. Bodové hranice platné pro daný rok jsou zveřejňovány na začátku semestru.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (12.05.2022)
  • Implementace kontejnerů a iterátorů, R-value reference, inicializátory
  • Pokročilé definice šablony, šablony s proměnlivým počtem parametrů
  • Typová inference, dedukce parametrů, inicializace
  • Politiky, traits, kompilační polymorfismus, generické programování
  • Podpora paralelního programování, paměťový model
  • Vlákna, TLS, synchronizace, atomické operace
  • Výjimky, bezpečné programování s výjimkami
  • Normy C++17/20/23

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (12.05.2022)

Znalost C++ v rozsahu NPRG041

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK