PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování v C++ - NPRX041
Anglický název: Programming in C++
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPRG041
Další informace: http://ksi.mff.cuni.cz/lectures/NPRG041/html/nprg041.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Prerekvizity : {NPRG031 nebo NPRM045 nebo NOFY056 nebo NMIN102}, {NXXX022, NXXX023, NXXX024, NXXX025, NXXX030, NXXX031, NXXX033, NXXX065, NXXX018, NXXX014}
Neslučitelnost : NPRG041
Záměnnost : NPRG041
Je neslučitelnost pro: NPRG041
Je záměnnost pro: NPRG041
Anotace -
Kurz programování v jazyce C++. Předpokladem pro zápis předmětu je znalost principů objektově orientovaného programování a schopnost programování obecně. Získané znalosti jsou potřebné pro absolvování předmětů Pokročilé programování v C++, Programování v paralelním prostředí, Vývoj vysoce výkonného software, Principy překladačů a řady dalších.
Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (12.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné provedení malého praktického testu (90 min, typicky v posledním týdnu výuky) a úspěšné odevzdání individuálního zápočtového programu.

Malý test navazuje na individuální práci studentů během semestru a předchozí účast na cvičeních je u testu výhodou.

Zkouška probíhá formou velkého praktického testu (210 min); k připuštění ke zkoušce je nutný úspěch u malého praktického testu.

Poslední úprava: Bednárek David, RNDr., Ph.D. (29.05.2023)
Sylabus -
  • Moduly, preprocesor, kompilace, spojování, zavádění
  • Typy, třídy a objekty
  • Umístění, vznik a zánik objektů, reference vs. kopie
  • Kontejnery, iterátory, algoritmy
  • Základy používání šablon
  • Lambda, auto a další důležité konstrukce
  • Dynamická alokace, obyčejné a chytré ukazatele
  • Konstruktory, destruktory, metody pro copy/move, typické tvary tříd
  • Dědičnost, virtuální dědičnost, virtuální metody, konverze

Poslední úprava: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (28.01.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK