PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra I - NMAI043
Anglický název: Linear Algebra I
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rohn, DrSc.
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NALG001, NALG003, NMAF012, NMAF027
Záměnnost : NALG001, NALG003, NMAF027
Anotace -
Poslední úprava: ()
Vektorové prostory, počítání s vektory, matice a determinanty, řešení systémů lineárních rovnic, lineární zobrazení, dualita. Základy analytické geometrie. Povinný předmět pro 1.r.magisterského studia informatiky. Další informace též na adrese http://www.ms.mff.cuni.cz/~matousek
Sylabus
Poslední úprava: ()

Tělesa, vektorové prostory. Lineární zobrazení. Lineární závislost, věta o výměně, dimense. Skalární součin. Kolmost, orthogonální doplněk. Matice, hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení. Matice a lineární zobrazení. Souřadné soustavy. Transformace souřadnic. Orthonormální matice. Leneární formy a dualita. Determinant a jeho výpočet. Věta o násobení determinantů. Vlastní čísla a vlastní hodnoty matice. Geometrické interpretace a aplikace. Další aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK