PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra II - NMAI044
Anglický název: Linear Algebra II
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rohn, DrSc.
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Korekvizity : NMAI043
Neslučitelnost : NALG002, NALG004, NMAF028
Záměnnost : NALG002, NALG004, NMAF028
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (07.05.2001)
Pokračování přednášky MAI043 (determinanty, vlastní čísla, další pokročilejší pojmy a příklady aplikací lineární algebry v jiných oblastech matematiky a informatiky).
Sylabus
Poslední úprava: ()

Tělesa, vektorové prostory. Lineární zobrazení. Lineární závislost, věta o výměně, dimense. Skalární součin. Kolmost, orthogonální doplněk. Matice, hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení. Matice a lineární zobrazení. Souřadné soustavy. Transformace souřadnic. Orthonormální matice. Leneární formy a dualita. Determinant a jeho výpočet. Věta o násobení determinantů. Vlastní čísla a vlastní hodnoty matice. Geometrické interpretace a aplikace. Další aplikace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK