PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika B2 - MS710P55
Anglický název: Mathematics B2
Český název: Matematika B2
Zajišťuje: Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 150
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Alena Šmejkalová, CSc.
Vyučující: RNDr. Filip Konopka
RNDr. Alena Šmejkalová, CSc.
Neslučitelnost : MS710P52, MS710P53, MS710P56, NMUM101
Je neslučitelnost pro: MS710P56
Je záměnnost pro: MS710P01
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MZ370P19
Ve slož. korekvizitě pro: MC260P112, MC260P28
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 1. Derivace.pdf Derivace RNDr. Alena Šmejkalová, CSc.
stáhnout 2. Průběh funkce.pdf Průběh funkce RNDr. Alena Šmejkalová, CSc.
stáhnout 3. Integrály.pdf Neurčitý integrál RNDr. Alena Šmejkalová, CSc.
stáhnout 4. Určitý integrál.pdf Určitý integrál RNDr. Alena Šmejkalová, CSc.
stáhnout 5. Funkce dvou proměnných.pdf Funkce dvou proměnných RNDr. Alena Šmejkalová, CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (06.05.2011)
Lectures on mathematics for geological programmes. Differential calculus (part 2). Integral calculus: indefinite integral, definite integral, improper integral. Numerical integration. Ordinary differential equations: first order equations, second order linear equations.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Šmejkalová, CSc. (16.03.2021)


Doporučená literatura:

1.     Kotvalt V.: Základy matematiky pro přírodovědné obory případně  Základy matematiky pro biologické obory, Skriptum UK Praha, 1997,1999,2001

2.     Klíč A.: Matematika I ve strukturovaném studiu, Skriptum VŠCHT, 2013

3.     Heřmánek L.: Sbírka příkladů z matematiky I ve strukturovaném studiu, Skriptum VŠCHT, 2013

4.     Odmaturuj z matematiky 2 – základy diferenciálního a integrálního počtu, DIDAKTIS spol.s.r.o.

5.     Petáková J.: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, spol. s.r.o., 1998

(na zvládnutí teorie stačí 1. nebo 2. skripta, ostatní je na procvičování příkladů)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Šmejkalová, CSc. (15.05.2023)

Požadavky pro zvládnutí předmětu B2:

 

- znalost derivace funkce, jejího významu a využití pro sestrojení grafu, výpočet  limit   

- dovednost řešit integrály pomocí různých metod, schopnost vypočítat určitý integrál a použít jej k výpočtu obsahu obrazce a objemu rotačních těles

- zvládnutí parciální derivace funkce dvou proměnných, schopnost nalézt tečnou rovinu v bodě, gradient a lokální extrém funkce dvou proměnných

- znalost derivace funkce, jejího významu a využití pro sestrojení grafu

 

Ke zkoušce je možné přihlásit se pouze po získání zápočtu (cvičící upřesní svoje požadavky).

Při zkoušce je potřeba prokázat především znalost řešit příklady a umět se orientovat v teorii. Jak přesně bude zkouška probíhat, záleží na epidemiologické situaci.

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Alena Šmejkalová, CSc. (16.03.2021)

Diferenciální počet. Funkce. Spojitost funkce v bodě, v intervalu; funkce spojité na uzavřeném intervalu. Limita funkce. 

Derivace: výpočetní vzorce a pravidla. Rovnice tečny, normály. Derivace vyšších řádů. Parciální derivace; rovnice tečné roviny k ploše z=f(x,y). Diferenciál, totální diferenciál.  Lokální extrémy funkce jedné a dvou proměnných. Globální extrémy.  Neurčité výrazy. Vyšetřování průběhu funkce, sestrojování grafu funkce.

Integrální počet. Primitivní funkce; neurčitý integrál. Integrování racionálních funkcí (jednodušší případy). Substituční metoda, integrování per partes. Určitý integrál, Newtonova definice, součtová definice. Nevlastní integrály.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK