PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika (pro učitele chemie) - MC260P28
Anglický název: Physics (for chemistry teachers)
Český název: Fyzika (pro učitele chemie)
Zajišťuje: Matematicko-fyzikální fakulta UK (31-MFF)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
Korekvizity : {Matematika (alespoň jeden z MS710P56, MS710P52, MS710P55, NMAF071, NMAF072, NMUM101, NMUM103, NCHF071,NCHF072, NMTM101, NMTM103, NMAI054).}
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (26.09.2003)
Základní principy klasické mechaniky, termiky a molekulové fyziky, elektřiny a magnetismu, geometrické a vlnové optiky a atomární představy o stavbě látek. Přehledová přednáška je určena pro studenty Přírodovědecké fakulty University Karlovy.
Literatura
Poslední úprava: ZUSKOVA (26.09.2003)

Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I, SNTL, Praha 1981

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.10.2019)

Otázky ústní zkoušky se shodují se sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: ZUSKOVA (26.09.2003)

1. Mechanika

Kinematika - popis pohybu. Dynamika hmotného bodu - síla, Newtonovy zákony, pohybová rovnice, inerciální a neinerciální systémy, práce a energie, gravitační síla, tření, harmonický oscilátor. Tuhé těleso - pohyb, moment síly, impulsové věty, těžiště, moment setrvačnosti, rotace tuhého tělesa. Kontinuum - deformace, napětí, elasticita, Hookův zákon. Mechanika tekutin - ideální tekutina, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, proudění tekutin, rovnice kontinuity, viskozita. Vlnění - vznik vlnění, skládání vlnění, stojaté vlnění, Huygensův princip.

2. Termika a molekulová fyzika

Teplota, teplo a jeho šíření, kalorimetrie, vnitřní energie, entropie, termodynamické věty, fázové přeměny jednofázových a dvoufázových systémů, tepelná vodivost, difúze v pevných látkách.

3. Elektřina a magnetismus

Elektrický náboj, elektrostatické pole, elektrický proud, elektrický odpor, magnetické účinky stacionárního proudu, magnetická indukce, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetické vlny.

4. Optika

Geometrická optika, odraz a lom, vlnové vlastnosti světla, interferenční jevy, polarizace.

5. Atomistika

Bohrův model vodíkového atomu, kvantové stavy atomů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK