PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů - MC250C09
Anglický název: Practical Course in Biochemistry and Biology of Microorganisms
Český název: Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 50
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Prerekvizity : {Alespoň jeden z předmětů MC250C01N, MC250C01, MC240C22}
Korekvizity : MC250P08
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (14.02.2017)
V praktických cvičeních v trvání 3 dní se studenti seznámí s pricipy aseptické práce a základy technik používaných v mikrobiologické laboratoři. Prakticky provedou inokulace medií, barvení a mikroskopování mikroorganismů, stěry a jejich vzhodnocení, test citlivosti na antibiotika, proměření růstové křivky, separace směsi a mikroskopický důkaz bakterií, metabolické identifikační testy, transformaci bakterií a přípravu kvašených mléčných produktů vč. izolace příslušné bakteriální kultury. Protože problematika řady úloh je biochemické povahy, úroveň znalosti v rozsahu základního kurzu biochemie je doporučena a předpokládána.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HPTEST/NATUR.CUNI.CZ (24.11.2009)

Cílem praktických cvičení je seznámit studenty se základními metodami používanými v mikrobiologii.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (01.03.2019)

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE A BIOCHEMIE MIKROORGANISMŮ

Doc. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Ing. Jan Páca, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Karolinum, Praha 2009

 

Doplňující podklady k praktiku budou k dispozici v SIS.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (01.03.2019)

Podmínkou udělení zápočtu jsou:
1. Aktivní a informovaná účast studenta v praktiku (vedení laboratorního deníku, znalost problematiky procvičované v praktiku, probírané v kurzu Biochemie a biologie mikroorganismů a základním kurzu Biochemie, znalost BOZP)
2. Odevzdání protokolu (1 vylosované tema pro každého studenta) a obhájení presentovaných výsledků

Sylabus -
Poslední úprava: HPTEST/NATUR.CUNI.CZ (24.11.2009)

1. základy mikrobiologické technik laboratoři. (aseptická práce, příprava medií, inokulace)

2. barvení a mikroskopování mikroorganismů

3. stěry a jejich vyhodnocení

4. test citlivosti na antibiotika

5. proměření růstové křivky

6. separace směsi a mikroskopický důkaz bakterií

7. metabolické identifikační testy

8. transformace bakterií

9. přípravu kvašených mléčných produktů vč. izolace příslušné bakteriální kultury

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (01.03.2019)

Praktikum začíná úvodní schůzkou, která proběhne v pondělí 15.4.2019 od 9:00 do 10:30 v posluchárně CH2. Studenti na ní budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce v laboratoři a ochraně zdraví při práci s mikroorganismy. Budou zde také seznámeni s přesným harmonogramem praktika a s požadavky pro získání zápočtu. Součástí schůzky bude krátký vstupní test. Otázky se budou týkat témat popsaných v kapitolách 1-11 skript "LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE A BIOCHEMIE MIKROORGANISMŮ (Páca a kol.)" a bude též požadováno stručné vysvětlení principu a postupu jedné z praktických úloh (kapitola 12). Bez účasti na této zahajovací schůzce a úspěšném zvládnutí vstupního testu je účast v tomto kurzu vyloučena.

Problematika řady úloh úzce souvisí s učivem probíraným v rámci některého ze základních kurzů biochemie a předmětu Biochemie a biologie mikroorganismů (MC250P08), jehož minimálně souběžné studium je jedním ze vstupních požadavků. Teoretické znalosti z uvedených předmětů potřebné pro pochopení a provedení úloh jsou předpokládány a požadovány pro úspěšné absolvování praktických cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK