PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů - MC250C09
Anglický název: Practical Course in Biochemistry and Biology of Microorganisms
Český název: Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: 1
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MC250C09N
Vysvětlení: V případě zájmu o přihlášení prosím kontaktujte garanta předmětu T. Ječmena
Garant: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Věra Černá, Ph.D.
doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
Mgr. Roman Tuzhilkin
Třída: Vysokokapacitní centrifuga s příslušenstvím
Stolní centrifuga s příslušenstvím
Prerekvizity : {Alespoň jeden z předmětů MC250C01N, MC250C01, MC240C86, MC240C96}
Korekvizity : MC250P08
Je neslučitelnost pro: MC250C09E, MC250C09N
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (14.02.2017)
V praktických cvičeních v trvání 3 dní se studenti seznámí s pricipy aseptické práce a základy technik používaných v mikrobiologické laboratoři. Prakticky provedou inokulace medií, barvení a mikroskopování mikroorganismů, stěry a jejich vzhodnocení, test citlivosti na antibiotika, proměření růstové křivky, separace směsi a mikroskopický důkaz bakterií, metabolické identifikační testy, transformaci bakterií a přípravu kvašených mléčných produktů vč. izolace příslušné bakteriální kultury. Protože problematika řady úloh je biochemické povahy, úroveň znalosti v rozsahu základního kurzu biochemie je doporučena a předpokládána.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HPTEST/NATUR.CUNI.CZ (24.11.2009)

Cílem praktických cvičení je seznámit studenty se základními metodami používanými v mikrobiologii.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (01.03.2019)

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE A BIOCHEMIE MIKROORGANISMŮ

Doc. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Ing. Jan Páca, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.

Karolinum, Praha 2009

 

Doplňující podklady k praktiku budou k dispozici v SIS.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (01.03.2019)

Podmínkou udělení zápočtu jsou:
1. Aktivní a informovaná účast studenta v praktiku (vedení laboratorního deníku, znalost problematiky procvičované v praktiku, probírané v kurzu Biochemie a biologie mikroorganismů a základním kurzu Biochemie, znalost BOZP)
2. Odevzdání protokolu (1 vylosované tema pro každého studenta) a obhájení presentovaných výsledků

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (03.01.2020)

1. základy mikrobiologické technik laboratoři. (aseptická práce, příprava medií, inokulace)
2. barvení a mikroskopování mikroorganismů
3. stěry a jejich vyhodnocení
4. test citlivosti na antibiotika
5. proměření růstové křivky
6. separace směsi a mikroskopický důkaz bakterií
7. metabolické identifikační testy
8. transformace bakterií
9. přípravu kvašených mléčných produktů vč. izolace příslušné bakteriální kultury

Termíny jednotlivých paralelek, na které se studenti zapisují, bohužel nebudou známy před ukončením zápisu na ně. Důvodem je, že před uzavřením zápisu není znám počet studentů přihlášených na praktických cvičeních, které probíhají v semestru dříve, a tedy kdy budou laboratoře volné pro naše praktikum. Dodatečný přesun na jiný turnus je možný v případě, že je na něm volné místo nebo po domluvě studentů, kdy dojde ke vzájemné výměně mezi turnusy. Některé z turnusů obvykle vycházejí na období kolem květnových státních svátků, tak doporučujeme tento fakt zohlednit.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D. (03.01.2020)

Praktikum začíná úvodní schůzkou, jejíž termín bude upřesněn na začátku letního semestru. Studenti na ní budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce v laboratoři a ochraně zdraví při práci s mikroorganismy. Budou zde také seznámeni s přesným harmonogramem praktika a s požadavky pro získání zápočtu. Součástí schůzky bude krátký vstupní test. Otázky se budou týkat témat popsaných v kapitolách 1-11 skript "LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE A BIOCHEMIE MIKROORGANISMŮ (Páca a kol.)" a bude též požadováno stručné vysvětlení principu a postupu jedné z praktických úloh (kapitola 12). Bez účasti na této zahajovací schůzce a úspěšném zvládnutí vstupního testu je účast v tomto kurzu vyloučena.

Problematika řady úloh úzce souvisí s učivem probíraným v rámci některého ze základních kurzů biochemie a předmětu Biochemie a biologie mikroorganismů (MC250P08), jehož minimálně souběžné studium je jedním ze vstupních požadavků. Teoretické znalosti z uvedených předmětů potřebné pro pochopení a provedení úloh jsou předpokládány a požadovány pro úspěšné absolvování praktických cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK