PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biochemie a biologie mikroorganismů - MC250P08
Anglický název: Biochemistry and biology of microorganisms
Český název: Biochemie a biologie mikroorganismů
Zajišťuje: Katedra biochemie (31-250)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: MC250C09
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Adriana Osičková, Ph.D. (03.03.2019)
Předmět BIOCHEMIE A BIOLOGIE MIKROORGANISMŮ se zabývá základy studia mikroorganismů, především bakterií. Ústředními tématy jsou morfologie, fyziologie, biochemie a genetika mikroorganismů, klasifikace, taxonomie a způsoby práce s mikroorganismy. Studenti se seznámí také se základy lékařské mikrobiologie a průmyslovým využitím mikroorganismů.
Studium předmětu předpokládá znalosti učiva základního kurzu biochemie.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Adriana Osičková, Ph.D. (22.02.2019)
•Prescott L.M., Harley J.P., Klein D.A. (2005) Microbiology, 6th edition.
•Atlas, R. M.: Principles of microbiology.
•HODEK, Petr, Jan PÁCA a Miroslav ŠULC. Laboratorní cvičení z biologie a biochemie mikroorganismů. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1667-4.
•VOTAVA, Miroslav, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vydání. Brno : Neptun, 2005. 351 s. sv. 1. ISBN 80-86850-00-5. 
•VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s.  ISBN 80-902896-6-5. 
•BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. (31.10.2011)

písemný test, 20 otázek, hodnocení: 100-87% výborně, 86-73% velmi dobře, 72-60% dobře

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Adriana Osičková, Ph.D. (22.02.2019)

Úvod do studia mikrobiologie

Historie mikrobiologie a významné objevy

Mikrobiální rozmanitost a evoluce, význam mikroorganismů

Taxonomie a nomenklatura mikroorganismů

Morfologie mikroorganismů

Pohyb, růst a množení bakterií, sporulace

Vliv prostředí a způsoby adaptace mikroorganismů

Biochemie mikroorganismů, metabolismus, transport látek, energetika a   způsoby výživy

Základy molekulární biologie a genetiky mikroorganismů

Základy práce s mikroorganismy, mikroskopie, kultivace, metody   molekulární biologie a genového inženýrství

Základy lékařské mikrobiologie – patogenní bakterie a viry, antibiotika

Biotechnologické využití mikroorganismů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK