PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganické praktikum (a) - MC240C88
Anglický název: Inorganic Laboratory Course (a)
Český název: Anorganické praktikum (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Od 2022/23 garantem Dr. Martin Hulla (místo Doc. Kubíčka)
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Martin Hulla, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Martin Hulla, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Třída: Sestava HPLC-MS
Neslučitelnost : MC240C10, MC240C11N, MC240C11NE, MC240C89
Prerekvizity : MC240P87
Je neslučitelnost pro: MC240C10, MC240C11N, MC240C13, MC240C12, MC240C89
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)
Základní praktické cvičení pojednávající o syntéze a charakterizaci anorganických sloučenin. Studenti se seznamují s přípravou anorganických látek reakcemi acidobazickými, redoxními, komplexotvornými a s procesy na suché cestě.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Rohovec J.: (L)učebnice anorganické chemie, nakladatelství UK, Praha 2003
https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech úloh, vypracování protokolů a absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. (16.03.2018)

1. Úvod. Přehled zařízení, nádobí a vybavení v laboratoři. Zábrusové nádobí a práce s ním, sestavování aparatur. Práce se sklem.
2. Chemické výpočty. Vyjadřování koncentrací, výpočty z chemických rovnic, příprava a ředění roztoků.
3. Bezpečnostní opatření pro práci v laboratořích. Přehled nebezpečných látek. Zásady první pomoci při nehodě v laboratoři.
4. Acidobazické reakce. Příprava solí anorganických kyselin ve vodných prostředích. Příprava solí vícesytných kyselin.
5. Redoxní reakce. Příprava prvků, sloučenin obsahujících prvky v různých oxidačních číslech.
6. Komplexotvorné reakce. Příprava komplexních sloučenin přechodných prvků. Monodentátní a polydentátní ligandy. Běžné organické ligandy a jejich komplexy.
7. Reakce na suché cestě. Příprava prvků a sloučenin za vysokých teplot.
8. Syntézy v nevodných prostředích. Odlišný průběh procesů v nevodných rozpouštědlech od vodných roztoků.
9. Vzorový protokol, publikace výsledků.
V oddílech 4 až 8 se posluchači seznamují s metodami izolace anorganických látek.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Pro vstup do praktik je nezbytné získání zápočtu z předmětu Chemické výpočty a Laboratorní technika (a její varianty).
Další informace jsou k dispozici v aplikaci Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK