PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Practical Inorganic Chemistry (a) - MC240C12
Anglický název: Practical Inorganic Chemistry (a)
Český název: Anorganické praktikum (a)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/8, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC240C88
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Martin Hulla, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
Martin Hulla, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
Třída: Původní předmět
Neslučitelnost : MC240C10, MC240C11N, MC240C13, MC240C88, MC240C89
Prerekvizity : MC240P87
Je neslučitelnost pro: MC240C13
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.04.2021)
Základní praktické cvičení pojednávající o syntéze a charakterizaci anorganických sloučenin. Studenti se
seznamují s přípravou anorganických látek reakcemi acidobazickými, redoxními, komplexotvornými, s procesy
na suché cestě a s vybranými instrumentálními metodami charakterizace a izolace látek.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.04.2021)

This course is tought in english.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.04.2021)

This course is tought in english.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.04.2021)

This course is tought in english.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK