PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganické praktikum (b) - MC240C11N
Anglický název: Inorganic Laboratory Course (b)
Český název: Anorganické praktikum (b)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/5, Z [DS]
Počet míst: 64
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1793
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Neslučitelnost : MC240C10, MC240C88
Je neslučitelnost pro: MC240C11C, MC240C10, MC240C11NE, MC240C13, MC240C89, MC240C88, MC240C12
Je záměnnost pro: MC240C11M
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.11.2011)
Základní praktické cvičení pojednávající o syntéze a charakterizaci anorganických sloučenin. Studenti se
seznamují s přípravou anorganických látek reakcemi acidobazickými, redoxními, komplexotvornými a s procesy
na suché cestě.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Rohovec J.: (L)učebnice anorganické chemie, nakladatelství UK, Praha 2003
https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Pro získání zápočtu je požadováno splnění všech úloh, vypracování protokolů a absolvování závěrečného písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

 1. Úvod.
  Přehled zařízení, nádobí a vybavení v laboratoři. Zábrusové nádobí a práce s ním, sestavování aparatur. Práce se sklem.

 2. Chemické výpočty. Vyjadřování koncentrací, výpočty z chemických rovnic, příprava a ředění roztoků.

 3. Bezpečnostní opatření pro práci v laboratořích. Přehled nebezpečných látek. Zásady první pomoci při nehodě v laboratoři.

 4. Acidobazické reakce. Příprava solí anorganických kyselin ve vodných prostředích. Příprava solí vícesytných kyselin. Iso a heteropolykyseliny a jejich soli.

 5. Redoxní reakce. Příprava prvků, sloučenin obsahujících prvky v neobvykle vysokých nebo nízkých oxidačních číslech.

 6. Komplexotvorné reakce. Příprava komplexních sloučenin přechodných prvků. Monodentátní a polydentátní ligandy. Běžné organické ligandy a jejich komplexy.

 7. Reakce na suché cestě. Příprava prvků a sloučenin za vysokých teplot. Moderní anorganické materiály pro materiálové vědy a materiály s fyzikálně zajímavými vlastnostmi. Nízkotající slitiny.

 8. Syntézy v nevodných prostředích. Příprava materiálů moderní anorganické chemie v nevodných rozpouštědlech. Odlišný průběh procesů v nevodných rozpouštědlech od vodných roztoků.

  V oddílech 4 až 8 se posluchači seznamují s metodami izolace anorganických látek.

 9. Vzorový protokol, publikace výsledků.


Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (28.08.2019)

Pro vstup do praktik je nezbytné získání zápočtu z předmětu laboratorní technika nebo laboratorní technika biochemie.
Další informace jsou k dispozici v aplikaci Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK