PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Practical Inorganic Chemistry (b) - MC240C13
Anglický název: Practical Inorganic Chemistry (b)
Český název: Anorganické praktikum (b)
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/5, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Je zajišťováno předmětem: MC240C89
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Martin Hulla, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Martin Hulla, Ph.D.
Mgr. Martin Zábranský, Ph.D.
Třída: Původní předmět
Neslučitelnost : MC240C10, MC240C11N, MC240C12, MC240C88, MC240C89
Je neslučitelnost pro: MC240C12
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.04.2021)
Základní praktické cvičení pojednávající o syntéze a charakterizaci anorganických sloučenin. Studenti se
seznamují s přípravou anorganických látek reakcemi acidobazickými, redoxními, komplexotvornými, s procesy na
suché cestě a s vybranými instrumentálními metodami charakterizace a izolace látek.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.04.2021)

This course i s tought in english.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.04.2021)

This course i s tought in english.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (15.04.2021)

This course i s tought in english.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK