PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Czech Language II - JTB106
Anglický název: Czech Language II
Český název: Český jazyk II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 6 (6)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radomila Kotková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radomila Kotková, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Prerekvizity : JTB105
Je prerekvizitou pro: JTB114
Ve slož. prerekvizitě: JTB114, JTB115, JTB116, JTB117, JTB118, JTB119, JTB120, JTB121, JTB132, JTB133
Anotace - angličtina
This course is aimed at students who wish to develop a level of competence in contemporary Czech language sufficient for communication and comprehension of A1 level according to The Common European Framework of Reference for Languages. The appropriate skills of listening comprehension, speaking, reading, and writing in Czech are covered. The course focuses on building vocabulary and grammatical structures. Communication skills are the immediate focus of the course, and students will work toward reading, understanding and discussing simple Czech texts as the semester progresses.
Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Cíl předmětu - angličtina

Students A1 objectives are understanding and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. They can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where they live, people they know and things they have. They can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

The Final Test

2 absences max., Conditional completion of Czech Language courses 2 / Receptive Language skills 2 / Productive Language skills 2

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (31.01.2024)
Literatura - angličtina

Holá, L. Česky krok za krokem 1. Akropolis, 2016.

Boccou Kestřáková, M., Štěpánková, D., Vodičková, K. Čeština pro cizince úroveň A1 a A2. Brno: Edika, 2017. 

Adamovičová, A., Ivanovová, D. Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2007.

Herciková, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Karolinum 2009

Trnková, A. Cvičení z české mluvnice. Praha: ISV, 1998.

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Metody výuky - angličtina

Seminar, using he communicative approach, when students are involved in real communication, in the form of audio, video, mini dialogs, reading of adapted short texts, etc.

In case of the online classes we work in Moodle and Zoom platform

Link for Zoom meeting: https://cesnet.zoom.us/j/94980946567?pwd=ZEVlTE8rZVVLSWxQSVNHTVoxUE5kQT09

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Sylabus - angličtina

Week 1  - Lesson 7: Where do you live? What does your house or apartment look like? Nomminative and Accusative plural. Date (ordinal numbers in the genitive case)

Week 2 – Lesson 8. We are planning a weekend. Future time The Prepositions „na, do"

Week 3 – Lesson 9 : The human body, Irregular nominative plural word forms, Personal pronouns in the dative and accusative, The prepositions "pro, za, na"

Week 4 – Lesson 10: The place where we live. Invitation. The genitive singular, Expressing direction.

Test L7-10

 Week 5 - Lesson 11: On holiday, "Long" and "short" verbs of motion, Basic verbs of motion with the prefixes

Week 5 – Lesson 11 Travelling, Prefixes and their meaning. Prefixes při- a od-

Week 6 – Lesson 12: Cleaning. Imperfective/perfective verbs, The future tense of perfective verbs

Test L7-12

Week 7 – Lesson 14: Talking about the weather, adjectives x adverbs.

Week 8 – Lesson 14: Who is the most beautifull? Forming adverbs, Comparison of adjectives

Week 9 – Lesson 15: Shoping gifts. Calls and SMS. The dative singular, Verbs used with the dative

 Week 10 – Lesson 16: Clothes.Prepositions used with the dative, The words "mít rád x líbit se x chutnat", Dative object-centred expressions

Week 11 – Lesson  18  -- Stages of life. Instrumental sg.

Test L13-18

Week 12 –  Revision

Week 13 – Final Test

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (06.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK