PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Academic Czech in Humanities and Social Sciences II - JTB117
Anglický název: Academic Czech in Humanities and Social Sciences II
Český název: Odborná čeština v humanitních a sociálních vědách II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 6 (1)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radomila Kotková, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 2. ročník}, JTB116
Ve slož. prerekvizitě: JTB122, JTB123, JTB124, JTB125, JTB126, JTB127, JTB128, JTB129
Anotace - angličtina
The seminar focuses mainly on developing communication competence in the academic language of the humanities and social sciences. Students will get familiar with vocabulary and language structures typical for various topics and disciplines. They will improve their skills in reading comprehension, in summarizing the main ideas of the text and in expressing their own opinion. The texts that will be presented during the lessons can be adapted to the needs of the participants and to their language level.
Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Cíl předmětu - angličtina

After completing the seminar, students will be able to understand the main ideas in texts written in academic language, will be able to express themselves simply and coherently on selected topics and will be able to clearly formulate their opinion.

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

The Final Test completion, 2 absences max.

"Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)."

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Literatura - angličtina

Cvejnová, J. Co chcete vědět o České republice. Praha: Karolinum, 2013.
Čornej P. Vše podstatné z českých dějin. Praha: Práh, 1992.
Křivánek, D. Politická geografie pro zahraniční studenty. Praha: Karolinum, 2013.
Křivánek, D. Moderní dějiny politické I. Studijní texty pro zahraniční studenty. Praha: Karolinum, 2016.
Pačesová, V. 10 lekcí češtiny pro pokročilé zahraniční studenty. Praha: Oeconomica, 2004.
Remediosová, H., Čechová, E. Čeština pro ekonomy: nástavbový kurz češtiny pro cizince. Praha: Karolinum, 2013.
Straková Tomášová, M. a kol. Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií. Praha: NÚV, 2016.
https://encyklopedie.soc.cas.cz
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005.
Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005.
http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Metody výuky - angličtina
During each lesson we will work with a text / texts in the Czech language selected from a specific humanities discipline. We will learn to summarize the text, express our own opinion and discuss the topic that is mentioned in the text, practice new vocabulary, etc. The complexity of the texts will be adapted to the level of students. Topics will be discussed on the basis of students' specialization.
Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Sylabus - angličtina

Week 1 –Lesson 7

Week 2 – Lesson 8

Week 3 – Lesson 9

Week 4 – Revision

Week 5 – Lesson 11

Week 6 – Lesson 12

Week 7 – Lesson 13

Week 8 – Revision

Week 9 – Lesson 14

Week 10 – Lesson 5

Week 11 – Lesson 16

Week 12 – Revision

Week 13 – Final test

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK