PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Academic Czech in Humanities and Social Sciences I - JTB116
Anglický název: Academic Czech in Humanities and Social Sciences I
Český název: Odborná čeština v humanitních a sociálních vědách I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 3 (3)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Radomila Kotková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radomila Kotková, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 2. ročník}
Je prerekvizitou pro: JTB117
Ve slož. prerekvizitě: JTB122, JTB123, JTB124, JTB125, JTB126, JTB127, JTB128, JTB129
Anotace - angličtina
The seminar focuses mainly on expanding the vocabulary in Czech and working with this new vocabulary. Together with other seminars, it helps to improve competence in contemporary Czech, indirectly prepares students for certified language exams, and for further study of Czech and Czech culture. The difficulty of the seminar will be adapted to the seminar participants. The texts that will be presented during the lessons can be adapted to the needs of the participants and adapted to their language level.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Cíl předmětu - angličtina

The aim of the course is primarily to expand students' vocabulary. The vocabulary presented here should become an active part of students' vocabulary, so that the course will not only help students to start reading texts in the Czech language, but also to use the new vocabulary in active communication.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

In order to complete the seminar successfully, it is necessary to actively participate in the seminar (max. 1 absence), participate in the discussion and study the new vocabulary. After each seminar, students must learn new words - at the beginning of each lesson, the tutor will check if the students have mastered the vocabulary from the previous lesson. At the end of the semester, a test that checks the knowledge of introduced vocabulary will be given to participants.

"Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)."

 

More in SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura - angličtina

 

Kestřánková-Boccou, Marie, Čeština pro cizince B1, Praha: Edika, 2019, 978-80-266-1477-7.

 

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (02.10.2023)
Metody výuky - angličtina

During each lesson, we will read a text in the Czech language. We will continue to work with the text - discuss the topic that is presented in the text, practice new vocabulary etc. The difficulty of the seminar will be adapted to the level of students. Topics will be discussed on a concrete / abstract level depending on the level of students.

Metoda výuky: prezenčně

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Sylabus - angličtina

ekce

kurzu

= 150 min

Kapitola učebnice

Téma

Gramatický cíl

Osvojení slovní zásoby

Komunikační cíle/jazykové funkce

1. týden

1. Seznamování a národnosti

 

Poslech – Jací jsou Češi

Opakování sloves

České lidové zvyky

Studenti si zopakují a rozšíří konverzační obraty při seznamování a představování.

2. týden

 

K. Čapek – Anglické listy

Opakování nominativu pl.

práce s textem

3. týden

2. Rodina

Poslech – Moje rodina

Opakování minulého času a kondicionálu

Rodina a svatba

Studenti vyjádří svůj názor na různé přístupy k výchově dětí.

4. týden

 

Mateřská dovolená

Opakování akuzativu

Klady a zápory mateřské dovolené

práce s textem

 5. týden

3. Sport

 

Poslech – Tři dialogy o sportu

Imperativ

Přímá a nepřímá řeč

Sport

Studenti si rozšíří slovní zásobu ohledně druhů sportů, sportovních prostředí a sportovních pomůcek.

 6. týden

 

Naši olympionici

Ota Pavel - text

Opakování genitivu

práce s textem

7. týden

4. Cestování

 

Poslech –

V cestovní kanceláři

Číslovky I

Shoda přísudku s podmětem – minulý čas

Nabídka zájezdů

Studenti se naučí fráze pro komunikaci s cestovní kanceláří, při objednávání služeb CK atd.

 8. týden

 

J. Hanzelka a M. Zikmund

Datum a letopočet

práce s textem

 9. týden

5. Móda

Poslech –

V obchodě

Pluralia tantum

Číslovky II

Slovní zásoba spojená s módou

Studenti si rozšíří fráze potřebné při nakupování.

10. týden

Historie módy

Baťa, OP Prostějov

Opakování dativu a vokativu

práce s textem

 11. týden

6. Konkurz a zaměstnání

Poslech – Pracovní pohovor

Deklinace „turista“, „soudce“

Číslovky III

 

zaměstnání

Studenti si rozšíří slovní zásobu ohledně hledání zaměstnání, pracovního pohovoru, motivačního dopisu atd.

 

 12. týden

Motivační dopis

Životopis               

Opakování instrumentálu a přechylování

Slovní zásoba z textu

práce s textem

13. týden

Závěrečné PWP prezentace

 

 

 

 

Poslední úprava: Kotková Radomila, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK