PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Soudobé dějiny východní Evropy - JMB508
Anglický název: Contemporary History of Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, {Skupina prerekvizit. Pro splnění rekvizity je třeba splnit buď JMB500 nebo JMB497}, JMB502, JMB503, JMB504, JMB505, JMB506
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB513, JMB514, JMB518, JMB516, JMB517, JMB515
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (09.02.2019)
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů ruských dějin a dějin SSSR. Přihlédne ke vzniku
"studené války" a jejímu vlivu na vývoj SSSR a na jeho politiku v sovětském bloku. Bude se zabývat příčinami zániku
SSSR a jeho důsledky pro současné Rusko. Vymezí hlavní diskusní problémy v literatuře posledního desetiletí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (09.02.2019)

Cílem předmětu je s důrazem na ruské dějiny seznámit studenty se základními trendy východoevropského vývoje.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Svoboda, Ph.D. (10.10.2014)

Povinná literatura:

Archie Brown, Vzestup a pád komunismu, Jota, 2011, ISBN: 978-80-721781-29-4.

Hugh Seton-Watson, The Russian Empire, 1801-1917, Oxford, Claredon Press, 2004, ISBN: 0-19-822152-5

Stephen White, Communism and its collapse, London, Routledge, 2001. [elektronický zdroj, Národní knihovna],  ISBN: 0-415-24423-4 

 Doporučená literatura:

Pančenko, Aleksandr Michajlovič, Metamorfózy ruské kultury: sborník statí a esejů, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2012, ISBN: 978-80-7465-007-9

Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.), Interpretace ruské revoluce 1917, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, ISBN: 978-80-7325-150-5

Pečenka, Marek, Dějiny Ruska v datech, Praha, Dokořán, 2011, ISBN: 978-80-86569-14-7

Stephen White (ed.), Politics and the ruling group in Putin's Russia, New York, Palgrave Macmillan, 2008, ISBN: 978-0-230-52483-5

 Reader:

Ronald Grigor Suny, The Structure of Soviet History, Essays and documents, Oxford, Oxford University press, 2002, ISBN-13: 978-0195137040

Gorenburg, Dmitry: Soviet National Policy and Assimilation In Ruble, Blair A., Arel, Dominique: Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Washington, Woodrow Wilson, 2006, s. 273-303.

Two Russias Collide. In Hosking, Geoffrey A.: Rulers and Victims. Harvard, Belknap, 2006, s. 91-141. 

Litera, Bohuslav: Válka a moc v SSSR za druhé světové války. Slovanský přehled, 2002, č.2, s. 209-231.

Ahred, Rudiger, Tompson, William: Fifteen years of economic reform in Russia': What has been achieved? OECD Working paper, 2005, str. 1-38.
Zdroj:<http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d004c/2f17a06ff272d551c1257006002c6e9b/$FILE/JT00184107.PDF>

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (18.02.2019)

Diskuse, četba.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (04.02.2019)

Studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech.

Studenti jsou povinni nastudovat tituly uvedené v seznamu studijní literatury.

Do 15. listopadu jsou studenti povinni dodat recenzi na jednu knihu (30% hodnocení), která není zahrnuta v seznamu povinné literatury. Musí jít o titul, který se věnuje problematice. V případě nejasností se doporučujeme zeptat, zda je titul vhodný. Předejde se tak zbytečným dohadům. 

Předmět je ukončen testem (ověřuje základní znalosti, 50% hodnocení, nutno získat nadpoloviční počet bodů) a ústním pohovorem nad seznamem literatury předloženým studentem (20% hodnocení). Pohovor zkoumá nejen znalost knihy, ale i její přímé okolnosti (u titulu, který se věnuje tankům za druhé světové války se tak budeme ptát na vojenskopolitické okolnosti, nikoli na samotné tanky atd.). Minimální počet není dán, nicméně povinnou literaturu musíte znát. Dále literatura reflektuje Vaše zájmy.

Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím mailů svobodak@fsv.cuni.cz a kolenovska@seznam.cz (zasílání prací, domlouvání témat atd.). Maily i odpovědi si ve vlastním zájmu uchovávejte!

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

Cílem předmětu je s důrazem na ruské dějiny seznámit studenty se základními trendy východoevropského vývoje.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK