PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mezinárodní vztahy 1945-1990 - JMB504
Anglický název: International Relations 1945-1990
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: JTB039
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Vyučující: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Neslučitelnost : JMB001
P//Je prerekvizitou pro: JMB507, JMB508, JMB512, JMB510, JMB511, JMB509
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Magda Pektorová (29.10.2019)

1) Seznámit studenty se základními parametry předmětu a jeho organizací, 2) Vysvětlit hlavní vývojové trendy mezinárodních vztahů po válce, 3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení problematiky

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (30.10.2019)

1. Ideologie studené války

2. Vznik a rozmach studené války

3. Období krizí 1954-1964

4. Détente a jaderné hrozby v 70. a 80. letech

5. Gorbačov a revoluce v mezinárodních vztazích.

6. Kdo vyhrál studenou válku?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK