PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ekonomie II - JEB004
Anglický název: Economics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Neslučitelnost : JEB102, JPB330
Záměnnost : JEB102
N//Je neslučitelnost pro: JPB330, JEB998, JEB102
P//Je prerekvizitou pro: JEB009, JEB026, JEB067, JEB064, JEB027
Z//Je záměnnost pro: JEB102
XP//Ve slož. prerekvizitě: JEB020, JEB022, JEB039
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout blog_middle_income_trap.docx Odkud se bere ekonomický růst? doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout Ekonomie 2_sylabus_CZ.docx doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout ekonomie_katastrof.docx Ekonomie globálních katastrof doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout Hayek_vs_Keynes.url doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout penze.docx Bída českých penzijních fondů doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout Review of Piketty.pdf doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout rezervy.docx Jak může ČR každý rok získat 100 miliard navíc? doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout Why Economics Can't Explain the Modern World.pdf doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (18.02.2020)
Zajímá vás, jak se liší skutečné fungování ekonomiky od učebnicových modelů? V tomto kurzu se budeme učebnicové modely učit, ale v každé přednášce budeme také věnovat hodně času diskuzi jejich omezení. Podrobně budeme probírat důsledky ekonomické teorie pro praktickou politiku centrální banky (kde vyučující působil jako poradce bankovní rady), vždy s aktuálními a konkrétními příklady. Kurz je koncipován jako komplexní úvod do studia makroekonomie, tedy chování ekonomiky jako celku. Odvodíme si standardní modely IS-LM a AD-AS, ale ukážeme si i modely nové, které převážně v učebnicích ještě nejsou obsaženy. Absolvent kurzu by měl být schopen plně porozumět důležitým knihám typu Courage to Act (Bernanke) či Big Debt Crises (Dalio).
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (06.01.2015)

Základní literatura (k dispozici v knihovně):

S18 - Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie (18. vydání), nakl. Svoboda, Praha

S19 - Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie (19. vydání)

M - Mankiw N.G. : Zásady ekonomie, Grada 1999

Holman R.: Ekonomie, C.H.Beck, Praha 1999

Doplňující materiály  - průběžně aktualizovány na stránce kurzu v IS (jde o rozšiřující materiály, které by měly pomoci lépe pochopit vyučovanou problematiku, ale jejich obsah nebude předmětem zkoušky)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (29.10.2019)

Požadavky kurzu

Závěrečný test (kumulativní)                          100% váhy hodnocení

Bonusové body za aktivitu na cvičení             10% váhy hodnocení (bonus)

 

Hodnocení

91-100%               A

81-90%                 B

71-80%                 C

61-70%                 D

51-60%                 E

0-50%                   F

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (30.01.2020)

Přednáška 1: Informace ke kurzu, úvod do makroekonomie

Základní materiály:     S18 kap. 1, 2, 3, 20, 33; S19 kap. 1, 2, 3, 19, 31; M kap. 1, 2

Přednáška 2: Národní účetnictví

Základní materiály:     S18 kap. 21; S19 kap. 20; M kap. 22, 23

Přednáška 3: Ekonomický růst

Základní materiály:     S18 kap. 27, 28; S19 kap. 25, 26; M kap. 24

Přednáška 4: Úspory a investice, peníze, finanční trhy

Základní materiály:     S18 kap. 14B, 22, 25; S19 kap. 15, 21, 23; M kap. 25

Přednáška 5: Monetární systém, inflace

Základní materiály:     S18 kap. 26, 32A; S19 kap. 24, 30; M kap. 27, 28

Přednáška 6: Hospodářské cykly, AD&AS model

Základní materiály:     S18 kap. 23, 32B; S19 kap. 22; M kap. 31

Přednáška 7: Nezaměstnanost, Phillipsova křivka

Základní materiály:     S18 kap. 31; S19 kap. 29; M kap. 26, 33

Přednáška 8: Model multiplikátoru

Základní materiály:     S18 kap. 24; S19 kap. 22; M kap. 32

Přednáška 9: Fiskální politika, deficity veřejných rozpočtů a dluh

Základní materiály:     S18 kap. 24.B, 34; S19 kap. 16, 22, 31; M kap. 32, 34

Přednáška 10: Měnová politika

Základní materiály:     S18 kap. 26, 32, 34; S19 kap. 24, 30, 31; M kap. 32, 34

Přednáška 11: Otevřená ekonomika, mezinárodní obchod

Základní materiály:     S18 kap. 30; S19 kap. 28; M kap. 29, 30

Přednáška 12: Měnový kurz, mezinárodní finance

Základní materiály:     S18 kap. 29; S19 kap. 27; M kap. 29, 30

 

Termíny zkoušek (detaily viz SIS): bude upřesněno. Organizační dotazy na termíny směřujte na seminaristy: polakpet@gmail.com.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK