PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie II - JEB004
Anglický název: Economics II
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 110 / 110 (150)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dominika Ehrenbergerová
prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Mgr. Roman Kalabiška
Mgr. Klára Kantová
Mgr. Anna Kúdeľová
Mgr. Barbara Livorová
Mgr. Vojtěch Molnár
Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JEB102, JPB330
Záměnnost : JEB102
Je neslučitelnost pro: JEB102, JEB998, JPB330
Je prerekvizitou pro: JEB068, JEB018, JEB009, JEB067, JEB064, JEB027, JEB038, JEB026
Je záměnnost pro: JEB102
Ve slož. prerekvizitě: JEB022, JEB039, JEB136
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Ekonomie 2_sylabus_CZ.docx prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout Hayek_vs_Keynes.url prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout Review of Piketty.pdf prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
stáhnout Why Economics Can't Explain the Modern World.pdf prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (18.02.2020)
Zajímá vás, jak se liší skutečné fungování ekonomiky od učebnicových modelů? V tomto kurzu se budeme učebnicové modely učit, ale v každé přednášce budeme také věnovat hodně času diskuzi jejich omezení. Podrobně budeme probírat důsledky ekonomické teorie pro praktickou politiku centrální banky (kde vyučující působil jako poradce bankovní rady), vždy s aktuálními a konkrétními příklady. Kurz je koncipován jako komplexní úvod do studia makroekonomie, tedy chování ekonomiky jako celku. Odvodíme si standardní modely IS-LM a AD-AS, ale ukážeme si i modely nové, které převážně v učebnicích ještě nejsou obsaženy. Absolvent kurzu by měl být schopen plně porozumět důležitým knihám typu Courage to Act (Bernanke) či Big Debt Crises (Dalio).
Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. (06.01.2015)

Základní literatura (k dispozici v knihovně):

S18 - Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie (18. vydání), nakl. Svoboda, Praha

S19 - Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie (19. vydání)

M - Mankiw N.G. : Zásady ekonomie, Grada 1999

Holman R.: Ekonomie, C.H.Beck, Praha 1999

Doplňující materiály  - průběžně aktualizovány na stránce kurzu v IS (jde o rozšiřující materiály, které by měly pomoci lépe pochopit vyučovanou problematiku, ale jejich obsah nebude předmětem zkoušky)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (22.10.2019)

Závěrečný test (kumulativní)                          100% váhy hodnocení

Bonusové body za aktivitu na cvičení             10% váhy hodnocení (bonus)

Hodnocení

91-100%               A

81-90%                 B

71-80%                 C

61-70%                 D

51-60%                 E

0-50%                   F

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Monika Hollmannová (22.10.2019)

Přednáška 1: Informace ke kurzu, úvod do makroekonomie

Základní materiály:     S18 kap. 1, 2, 3, 20, 33; S19 kap. 1, 2, 3, 19, 31; M kap. 1, 2

Přednáška 2: Národní účetnictví

Základní materiály:     S18 kap. 21; S19 kap. 20; M kap. 22, 23

Přednáška 3: Ekonomický růst

Základní materiály:     S18 kap. 27, 28; S19 kap. 25, 26; M kap. 24

Přednáška 4: Úspory a investice, peníze, finanční trhy

Základní materiály:     S18 kap. 14B, 22, 25; S19 kap. 15, 21, 23; M kap. 25

Přednáška 5: Monetární systém, inflace

Základní materiály:     S18 kap. 26, 32A; S19 kap. 24, 30; M kap. 27, 28

Přednáška 6: Hospodářské cykly, AD&AS model

Základní materiály:     S18 kap. 23, 32B; S19 kap. 22; M kap. 31

Přednáška 7: Nezaměstnanost, Phillipsova křivka

Základní materiály:     S18 kap. 31; S19 kap. 29; M kap. 26, 33

Přednáška 8: Model multiplikátoru

Základní materiály:     S18 kap. 24; S19 kap. 22; M kap. 32

Přednáška 9: Fiskální politika, deficity veřejných rozpočtů a dluh

Základní materiály:     S18 kap. 24.B, 34; S19 kap. 16, 22, 31; M kap. 32, 34

Přednáška 10: Měnová politika

Základní materiály:     S18 kap. 26, 32, 34; S19 kap. 24, 30, 31; M kap. 32, 34

Přednáška 11: Otevřená ekonomika, mezinárodní obchod

Základní materiály:     S18 kap. 30; S19 kap. 28; M kap. 29, 30

Přednáška 12: Měnový kurz, mezinárodní finance

Základní materiály:     S18 kap. 29; S19 kap. 27; M kap. 29, 30

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK