PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Finanční ekonomie - JEB027
Anglický název: Economics of Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 185 / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Hanzlík
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
PhDr. Karolína Vozková
Prerekvizity : JEB004
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (20.02.2018)

Základní literatura:
1) Černohorský, J., Teplý, P. (2011). Základy financí, Praha: Grada
2) Mejstřík M., Pečená M., Teplý P. (2014). Bankovnictví v terorii a praxi. Praha: Nakladatelství Karolinum

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (28.05.2019)

Celkem 100 bodů

i) 30 esej na zadané téma

ii) 70 závěrečný písemný test

Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba získat alespoň 50 bodů z celkových 100 bodů. Dále je možno získat 5 bodů jako bonus za aktivitu.

 

Hodnocení

Body Známka Známka
91– 100  Výborně+ A
81 –  90  Výborně- B
71 –  80  Velmi dobře+ C
61 –  70  Velmi dobře- D
50 –  60  Dobře E
  0 –  49  Neprospěl(a) F
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (20.02.2018)

Cílem předmětu je studentům poskytnout základní poznatky o problematice peněz, bankovnictví, nebankovních finančních institucí a finančních trhů.
Obsah:
1) Peníze
2) Úroková míra
3) Veřejné finance
4) Finanční trh
5) Komerční bankovnictví
6) Nebankovní finanční zprostředkovatelé
7) Investiční instrumenty
8) Centrální bankovnictví
9) Bankovní regulace a dohled
10) Měnová politika
11) Mezinárodní finance
12) Finanční krize

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK