PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Introductory Banking - JEB153
Anglický název: Introductory Banking
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 185 / 185 (185)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: entrepreneurship
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbara Livorová
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Ing. Saida Teleu, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JEB126
Je neslučitelnost pro: JEB126
Anotace -
Předmět Introductory Banking (Úvod do bankovnictví) poskytuje studentům přehled bankovnictví a popis základních makroekonomických, mikroekonomických a politických aspektů bankovnictví a finančních trhů, pomáhá studentům chápat základní finanční výkazy bank a jejich propojení a interakci s výkazy nefinančních společností, dále přináší analýzu finančních institucí, především bank, jejich business modelů a věnuje se analýze hlavních rizik (kreditního, úrokového rizika bankovní knihy, tržního, operačního, rizika likvidity a dalších nefinančních rizik). Kurz také představuje základní metody řízení rizik, řízení aktiv a pasiv, řízení kapitálu a samozřejmě je diskutován i regulatorní rámec. V rámci kurzu jsou také prezentovány jednotlivé metody měření/kvantifikace rizik.

Přednášky a semináře se konají každý čtvrtek v semestru, a to od 11:00 hod přednáška a od 12:30 seminář.

Během semestru dostávají studenti také 3 kratší články k přečtení, témata těchto článků doplňují přednášky a semináře. Přednášky budou doplněny o ca 3 hostovské přednášky expertů z bankovního světa a fintechu.

Letní semestr 2024 bude probíhat prezenčně v přednáškové místnosti.

Všechny informace ke kurzu (prezentace, odkazy na jednotlivé hodiny, hodnocení, články k přečtení) jsou v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15832, naleznete tam také zoom link na první hodinu

Kurz je vyučován anglicky.
Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (06.02.2024)
Literatura -

Povinná literatura (vybrané kapitoly):
1) Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P. (2014). Banking in theory and practice. Prague: Karolinum Press
2) Mishkin, F S. (2010). The Economics of Money, Banking & Financial markets. Boston: Addison-Wesley

3 články k přečetní, zadány v průběhu semestru

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (04.01.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Výsledná známka je tvořena dvěma částmi, celkem je možné dosáhnout 100 bodů.

1) Polosemestrální písemný test (40 bodů)

2) Závěrečný test (60 bodů)

3) Bonus points (max 2 bodů)

Polosemestrální test se píše pouze v jednom termínu. Pokud se student nemůže účastnit ze zdravotních důvodů, předloží potvrzení od doktora.

Body   Hodnocení
91 – 100 pts   A
81 –  90 pts   B
71 –  80 pts   C
61 –  70 pts   D
51 –  60 pts   E
  0 –  50 pts   F
Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (06.03.2024)
Sylabus -

Předmět Introductory Banking (Úvod do bankovnictví) je nabízen pouze v anglickém jazyce, proto i sylabus je jen v Aj. 

All course documents and links to on-line sessions will be available in Moodle - please self-enroll yourself: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13816

Předběžný rozvrh témat v semestru:

1. Introduction and Basic Principles of Banking, overview of the banking industry, in the Czech Republic and worldwide

2. Basics (and recapitulation) of financial mathematics relevant for the course (NPV calculation, annuity calculation, valuation of financial instruments)

3. Financial statement analysis - interaction of bank´s financial statements and corporate financial statements

4. Basic banking operations, bank performance evaluation

5. Asset Liabilities Management and Basics of Risk Management

6. Credit Risk : Measurement and management, IFRS 9 provisioning

7. Market Risk : Measurement and management: Interest rate risk, Interest rate risk in the banking book, FX risk, equity risk, risk management techniques (GAP analysis, duration, VaR) 

8. Operational Risk

9. Capital Regulation of Banks, capital management

10. Liquidity Risk: Measurement and management, Liquidity Regulation (Basel III, LCR, NSFR)

11. Central Banking and Interbank Market Operations

12. FinTech and current trends in banking 

Also a guest lecture may be included during the semester.

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (04.01.2023)
Vstupní požadavky - angličtina

There are no specific prerequisites for the course. However, knowledge of basic mathematical operations (e.g. discounting, NPV calculation) and principal understanding of basic financial statements (balace sheet, P/L, cashflow statement) are welcome.

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (04.01.2023)
Požadavky k zápisu - angličtina

No specific, the student must meet all official requirements (enrole in SIS) and enrole in Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15832

Poslední úprava: Pečená Magda, Mgr., Ph.D. (06.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK