PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Makroekonomie I - JEB009
Anglický název: Macroeconomics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 92 / 115 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Roman Kalabiška
Mgr. Soňa Sivá
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JEB114
Prerekvizity : JEB004
Záměnnost : JEB114
Je neslučitelnost pro: JEB114
Je prerekvizitou pro: JEB016, JEB010
Je záměnnost pro: JEB114
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (21.09.2021)
Kurz seznamuje studenty s makroekonomickými ukazateli a systémem národních účtů. Je vyloženo chování ekonomiky především v krátkém období, zejména se zaměřením na hospodářský cyklus a na tvorbu, distribuci a alokaci národního důchodu. V druhé části kurzu je diskutována role poptávky a nabídky peněz a měnové politiky. Kurz rovněž řeší problémy malé otevřené ekonomiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (21.04.2008)

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními makroekonomickými termíny a teoriemi.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (18.09.2012)

[1] Cahlík, Hlaváček, Seidler: Makroekonomie. Skripta Karolinum 2010.
[2] Mankiw: Macroeconomics. Fifth edition, 2003
[3] Dornbush, Fisher: Makroekonomie, šesté vydání, 1994

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (21.04.2008)

Přednášky a semináře.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (21.09.2021)

Průběžný kvíz max. 10 bodů
Domácí úkol max. 10 bodů
Midterm max. 40 bodů
Final max. 40 bodů

Hranice pro úspěšné složení zkoušky 50 bodů, pro známku D 60 bodů, pro C 70 bodů, pro B 80 bodů a pro A 90 bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (21.09.2021)

(1)Vymezení makroekonomie. Ekonomické teorie a modely. Metody. Hospodářský cyklus, cenová hladina a přirozený GDP, dlouhé a krátké období, předpoklad o cenách. Stabilizační politika a otevírání ekonomiky. Měření ekonomické aktivity, cenových změn a nezaměstnanosti. Empirické vztahy mezi veličinami.

(2) Systém národních účtů. Tok fondů. Input-output analýza. Porovnávání reálných ekonomik.
(3) Obecný klasický model: Klasický sektor pro dvousektorovou ekonomiku. Veřejný sektor a zahraničí v klasickém modelu.
(4) Efektivní poptávka, spotřeba a investice. Model důchod-výdaje.
(5) Teorie preference likvidity. Model IS-LM.
(6) Model AD-AS: Křivka AD. Křivka AS. Celkový keynesiánský model. Past investic a past likvidity
(7) Poptávka po penězích.

(8) Nabídka peněz. Monetární politika. I

(9) Nabídka peněz. Monetární politika. II

(10) Směnný kurz a platební bilance. 

(11) Model IS-LM-BP. 
(12) Model AD-AS pro otevřenou ekonomiku

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK