PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Makroekonomie I - JEB009
Anglický název: Macroeconomics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 92 / 95 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Soňa Sivá
Mgr. Josef Švéda
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JEB114
Prerekvizity : JEB004
Záměnnost : JEB114
Je neslučitelnost pro: JEB114
Je prerekvizitou pro: JEB016, JEB010
Je záměnnost pro: JEB114
Anotace -
Kurz seznamuje studenty s makroekonomickými ukazateli a systémem národních účtů. Je vyloženo chování ekonomiky především v krátkém období, zejména se zaměřením na hospodářský cyklus a na tvorbu, distribuci a alokaci národního důchodu. V druhé části kurzu je diskutována role poptávky a nabídky peněz a měnové politiky. Kurz rovněž řeší problémy malé otevřené ekonomiky.
Poslední úprava: Hlaváček Michal, PhDr., Ph.D. (21.09.2021)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními makroekonomickými termíny a teoriemi.

Poslední úprava: Hlaváček Michal, PhDr., Ph.D. (21.04.2008)
Literatura -

[1] Cahlík, Hlaváček, Seidler: Makroekonomie. Skripta Karolinum 2010.
[2] Mankiw: Macroeconomics. Fifth edition, 2003
[3] Dornbush, Fisher: Makroekonomie, šesté vydání, 1994

Poslední úprava: Hlaváček Michal, PhDr., Ph.D. (18.09.2012)
Metody výuky -

Přednášky a semináře.

Poslední úprava: Hlaváček Michal, PhDr., Ph.D. (21.04.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Průběžný kvíz max. 10 bodů
Domácí úkol max. 10 bodů
Midterm max. 40 bodů
Final max. 40 bodů

Hranice pro úspěšné složení zkoušky 50 bodů, pro známku D 60 bodů, pro C 70 bodů, pro B 80 bodů a pro A 90 bodů.

Poslední úprava: Hlaváček Michal, PhDr., Ph.D. (21.09.2021)
Sylabus -

(1)Vymezení makroekonomie. Ekonomické teorie a modely. Metody. Hospodářský cyklus, cenová hladina a přirozený GDP, dlouhé a krátké období, předpoklad o cenách. Stabilizační politika a otevírání ekonomiky. Měření ekonomické aktivity, cenových změn a nezaměstnanosti. Empirické vztahy mezi veličinami.

(2) Systém národních účtů. Tok fondů. Input-output analýza. Porovnávání reálných ekonomik.
(3) Obecný klasický model: Klasický sektor pro dvousektorovou ekonomiku. Veřejný sektor a zahraničí v klasickém modelu.
(4) Efektivní poptávka, spotřeba a investice. Model důchod-výdaje.
(5) Teorie preference likvidity. Model IS-LM.
(6) Model AD-AS: Křivka AD. Křivka AS. Celkový keynesiánský model. Past investic a past likvidity
(7) Poptávka po penězích.

(8) Nabídka peněz. Monetární politika. I

(9) Nabídka peněz. Monetární politika. II

(10) Směnný kurz a platební bilance. 

(11) Model IS-LM-BP. 
(12) Model AD-AS pro otevřenou ekonomiku

Poslední úprava: Hlaváček Michal, PhDr., Ph.D. (21.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK