PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Makroekonomie I - JEB009
Anglický název: Makroekonomie I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100 / 100 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Mgr. Dominika Kolcunová
Neslučitelnost : JEB114
Prerekvizity : JEB004
Záměnnost : JEB114
Je neslučitelnost pro: JEB114
Je prerekvizitou pro: JEB010
Je záměnnost pro: JEB114
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (18.09.2012)
Kurs seznamuje studenty s makroekonomickými ukazateli a systémem národních účtů. Je vyloženo chování ekonomiky především v krátkém období, zejména se zaměřením na hospodářský cyklus a na tvorbu, distribuci a alokaci národního důchodu. V druhé části kurzu je diskutována role poptávky a nabídky peněz a měnové politiky.Kurz rovněž řeší problémy malé otevřené ekonomiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (21.04.2008)

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními makroekonomickými termíny a teoriemi.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (18.09.2012)

[1] Cahlík, Hlaváček, Seidler: Makroekonomie. Skripta Karolinum 2010.
[2] Mankiw: Macroeconomics. Fifth edition, 2003
[3] Dornbush, Fisher: Makroekonomie, šesté vydání, 1994

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (21.04.2008)

Přednášky a semináře.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (11.12.2017)

Úspěšné splnění jednoho midtermu (50 b.) a finálního testu (50 b.). Dodatečné body za domácí ukoly (10 b.) a aktivitu na seminářích (5 b.). Hranice pro úspěšné složení zkoušky 50 bodů, pro známku D 60 bodů, pro C 70 bodů, pro B 80 bodů a pro A 90 bodů.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D. (26.09.2017)

(1)Vymezení makroekonomie. Ekonomické teorie a modely. Metody. Hospodářský cyklus, cenová hladina a přirozený GDP, dlouhé a krátké období, předpoklad o cenách. Stabilizační politika a otevírání ekonomiky. Měření ekonomické aktivity, cenových změn a nezaměstnanosti. Empirické vztahy mezi veličinami.
(2) Systém národních účtů. Tok fondů. Input-output analýza. Porovnávání reálných ekonomik.
(3) Obecný klasický model: Klasický sektor pro dvousektorovou ekonomiku. Veřejný sektor a zahraničí v klasickém modelu.
(4) Efektivní poptávka, spotřeba a investice. Model důchod-výdaje.
(5) Teorie preference likvidity. Model IS-LM.
(6) Model AD-AS: Křivka AD. Křivka AS.
(7) Model AD-AS: Celkový keynesiánský model. Past investic a past likvidity. 
(8) Směnný kurz a platební bilance.
(9) Model IS-LM-BP.
(10) Model AD-AS pro otevřenou ekonomiku

(11) Nabídka peněz. Monetární politika. I
(12) Nabídka peněz. Monetární politika. II
(13) Poptávka po penězích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK