PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo hmotné I - HP0271
Anglický název: Substantive Civil Law I
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 27
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vyučující: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Mgr. Vít Lederer
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0892
Je korekvizitou pro: HP0331, HP0005, HP0641, HP0291, HP0272, HP0332
Soubory Komentář
stáhnout Obecné informace k zápočtům a postupovým zkouškám.pdf Obecné informace k zápočtům a postupovým zkouškám
Anotace
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (15.01.2010)

Povinný předmět pro přípravu studentů k vykonání odpovídající části státní zkoušky z občanského práva. V předmětu občanské právo hmotné I tvoří těžiště výkladu obecná část občanského práva.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (20.01.2017)

Forma kontroly studia: zápočet.

Bližší informace o zápočtech naleznete v přiloženém souboru nebo na stránkách katedry v sekci dokumenty.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (29.09.2014)

Mezi přednášená témata patří především:

01. Pojem, předmět a systematika občanského práva

02. Zásady a prameny občanského práva

03. Subjekty občanského práva: fyzické a právnické osoby

04. Ochrana osobnosti

05. Zastoupení

06. Občanskoprávní skutečnosti

07. Právní jednání

08. Protiprávní jednání

09. Občanské právo v subjektivním smyslu. Občanskoprávní povinnost.

10. Předmět občanského práva

11. Promlčení, prekluze, vydržení

Přesný rozpis přednášek pro semestr, kdy se předmět vyučuje, najdete níže.

Rozpis přednášek se může od sylabu lišit vzhledem k potřebě reagovat na aktuální otázky právní teorie a praxe.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. (21.09.2016)

Literatura povinná:

DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 (příslušné části)

Literatura doporučená:

01. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014

02. TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014.

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK