PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmaceutická technologie I - GF344
Anglický název: Pharmaceutical Technology I
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:56/70, Z [HS]
Počet míst: neomezen / 210 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF308, GF339, GF341
Neslučitelnost : GF310
Záměnnost : GF188, GF310
Je korekvizitou pro: GF250, GF308
Je prerekvizitou pro: GF346
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)
Výuka Farmaceutické technologie je zaměřena na tvorbu lékových forem s důrazem na jejich systematiku, využití pomocných látek v léčivých přípravcích, objasňování složení a struktury lékových forem v technologických a biofarmaceutických souvislostech, využití specifických farmaceutických výrobních operací a uplatňování farmaceuticko-technologických metod kontroly jakosti. Praktická výuka umožňuje studentům získání základních dovedností potřebných pro přípravu léků v lékárnách, pro výrobu a hodnocení léčivých přípravků. Seminární témata prohlubují znalosti specifických postupů používaných při formulaci, přípravě nebo hodnocení léčivých přípravků. Farmaceutická technologie 1 navazuje na Fyzikální základy lékových forem, představuje posluchačům pomocné látky v léčivých přípravcích a seznamuje specifickými výrobními operacemi a technologickými metodami kontroly jakosti farmaceutických přípravků.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (01.10.2021)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

Absolvování praktických cvičení a seminářů v rozsahu předepsaném studijním plánem. Požadována je 100% účast ve výuce

 • Řádné vedení protokolů z praktického cvičení
 • 75% správných odpovědí v každém ze závěrečných testů

Výuka je zakončena zkouškou. Předmět je součástí státní závěrečné zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

Povinná:

 • Komárek, Pavel, Rabišková, Miloslava. Galenika. Praha: Galén, 2006, 399 s. ISBN 80-7262-423-7.
 • Allen, Loyd V. (ed.). Science and practice of pharmacy. London ; Philadelphia: Pharmaceutical Press, 2013, s. ISBN 978-0-85711-062-6.
 • . . In Mužíková, Jitka. Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie . Praha: Karolinum, 2019, s. -. ISBN 978-80-246-4275-8..
 • . . In Šklubalová, Zdeňka. Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie . Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020, s. -. ISBN 978-80-246-4561-2..

Doporučená:

 • Banker, Gilbert S., Rhodes, Christopher T., (eds.). Modern pharmaceutics. New York: Marcel Dekker, 2002, 838 s. ISBN 0-8247-0674-9.
 • Swarbrick, James, (ed.). Encyclopedia of pharmaceutical technology. New York: Boca Raton , 2013, s. ISBN 978-18-418-4819-8.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Josef Marek (30.01.2018)

1. Lékové formy

 • Lékové formy a jejich klasifikace
 • Farmaceutické pomocné látky
 • Biofarmaceutické principy lékových forem
 • Farmaceutické disperzní soustavy
 • Tekuté lékové formy
 • Polotuhé lékové formy
 • Pevné lékové formy
 • Sterilní lékové formy
 • Inhalační přípravky
 • Lékové formy s modifikovaným uvolňováním
 • Principy cílené distribuce

2. Výrobní operace ve farmaceutické technologii

 • Úprava vody
 • Filtrace
 • Rozdrobňování, mletí
 • Mísení, homogenizace
 • Sušení, lyofilizace
 • Sterilizace

3. Kontrola a jištění jakosti lékových forem

 • Správná výrobní praxe
 • Stabilita léčivých přípravků, inkompatibility
 • Farmaceutické obaly
 • Dávková stejnoměrnost
 • Disoluční testy
 • Granulometrie
 • Reologické hodnocení
Studijní opory -
Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (01.10.2021)
 • přednáška
 • seminář
 • praktická výuka
Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

U zkoušky studenti doloží splnění zápočtů (vytištěné potvrzení ze SIS)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK