PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Technologie homeopatických přípravků - GF250
Anglický název: Technology of Homoeopathic Preparations
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 4.r.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Korekvizity : GF344
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)
Předmět Technologie homeopatických přípravků (volitelný, 4. ročník) poskytuje posluchačům základní informace o podstatě a výrobě homeopatických přípravků. Okrajově se posluchači seznámí také s použitím těchto přípravků vyskytujících se v sortimentu lékáren při terapii běžných chorob nevyžadujících odbornou lékařskou pomoc Témata: Základní homeopatická pravidla, Materia medica, Suroviny pro výrobu homeopatických přípravků, Výroba homeopatických přípravků
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Václav Koula (30.01.2018)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou

≥ 75% správných odpovědí

Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

Doporučená:

 • PROCHÁZKA, Zdeněk. Homeopatie v lékárenství. Praha: Vodnář , 1995, 172 s. ISBN 80-84255-56-1.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Václav Koula (30.01.2018)
 • Historie homeopatie
 • Definice homeopatie
 • Základní homeopatická pravidla
 • Volba léku a jeho dávkování
 • Materia medica
 • Možnosti a limity homeopatie
 • Způsoby terapie běžných chorob
 • Suroviny pro výrobu homeopatických přípravků
 • Homeopatický léčivý přípravek
 • Základní homeopatické přípravky
 • Potenciace
 • Lékové formy
 • Výroba homeopatického léku
 • Stabilita
 • Výzkum v homeopatii
 • Registrace homeopatických léků
 • Způsoby terapie běžných chorob
Studijní opory
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

studijní materiály FaF:

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFT/?path=farmaceutick%c3%a1+technologie

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

přednáška

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (19.12.2017)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou

≥ 75% správných odpovědí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK