PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmaceutická technologie II - GF346
Anglický název: Pharmaceutical Technology II
Zajišťuje: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:56/70, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 180 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Patří mezi: 4.ročník 2023/24 Farmacie
4.ročník 2023/24 Farmacie (FAR)
Prerekvizity : GF344
Záměnnost : GF188
Je korekvizitou pro: GF327, GF352, GF251, GF320, GF379, GF378, GF318, GF505
Je prerekvizitou pro: GF363
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)
Výuka Farmaceutické technologie 2 je zaměřena na tvorbu technologicky náročných, především průmyslově vyráběných lékových forem (sterilní, aerodisperze, vakcíny, pevné formy - tablety, tobolky, pelety, a další). Součástí jsou lékové systémy s modifikovaným uvolňováním. Praktická výuka zahrnuje také seminární témata prohlubující znalosti specifických postupů používaných při formulaci, přípravě nebo hodnocení léčivých přípravků.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

 • Absolvování praktických cvičení a seminářů v rozsahu předepsaném studijním plánem. Požadována je 100% účast ve výuce
 • Řádné vedení protokolů z praktického cvičení
 • 75% správných odpovědí v každém ze závěrečných testů

Výuka je zakončena zkouškou. Předmět je součástí státní závěrečné zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

Povinná:

 • Komárek, Pavel, Rabišková, Miloslava. Galenika. Praha: Galén, 2006, 399 s. ISBN 80-7262-423-7.
 • Allen, Loyd V. (ed.). Science and practice of pharmacy. London ; Philadelphia: Pharmaceutical Press, 2013, s. ISBN 978-0-85711-062-6.
 • . . In Šklubalová, Zdeňka. Základní praktická cvičení z farmaceutické technologie . Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2020, s. -. ISBN 978-80-246-4561-2..
 • . . In Mužíková, Jitka. Speciální praktická cvičení z farmaceutické technologie . Praha: Karolinum, 2019, s. -. ISBN 978-80-246-4275-8..
 • . . In Akers, Michael J.. Sterile drug products : formulation, packaging, manufacturing, and quality . New York: Informa Healthcare, 2010, s. -. ISBN 978-084933993-6..

Doporučená:

 • Swarbrick, James, (ed.). Encyclopedia of pharmaceutical technology. Boca Raton: CRC Press, 2013, s. ISBN 978-18-418-4819-8.
 • Banker, Gilbert S., Rhodes, Christopher T., (eds.). Modern pharmaceutics. New York: Marcel Dekker, 2002, 838 s. ISBN 0-8247-0674-9.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (01.10.2021)

1. Lékové formy

 • Lékové formy a jejich klasifikace
 • Farmaceutické pomocné látky
 • Biofarmaceutické principy lékových forem
 • Farmaceutické disperzní soustavy
 • Tekuté lékové formy
 • Polotuhé lékové formy
 • Pevné lékové formy
 • Sterilní lékové formy
 • Inhalační přípravky
 • Lékové formy s modifikovaným uvolňováním
 • Principy cílené distribuce

2. Výrobní operace ve farmaceutické technologii

 • Úprava vody
 • Filtrace
 • Rozdrobňování, mletí
 • Mísení, homogenizace
 • Sušení, lyofilizace
 • Sterilizace

3. Kontrola a jištění jakosti lékových forem

 • Správná výrobní praxe
 • Stabilita léčivých přípravků, inkompatibility
 • Farmaceutické obaly
 • Dávková stejnoměrnost
 • Disoluční testy
 • Granulometrie
 • Reologické hodnocení
Studijní opory -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)
Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

přednáška

seminář

praktická výuka

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (04.12.2021)

U zkoušky studenti doloží splnění zápočtů (vytištěné potvrzení ze SIS)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK