PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organická chemie II - GF299
Anglický název: Organic Chemistry II
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:28/20, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 405 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Korekvizity : GF124, GF285
Neslučitelnost : GF133, GF292
Záměnnost : GF133, GF292
Je korekvizitou pro: GF229, GF293, GF243, GF050
Je prerekvizitou pro: GF244, GF341, GF300, GF141
Je záměnnost pro: GF292
Anotace
Přípravný předmět pro výuku profilových disciplín vyučovaných na fakultě, tematicky navazující na předmět Organická chemie I, je tedy předpokládána znalost systematického názvosloví organických sloučenin, jejich stereochemie a fyzikálních vlastností.
Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen zkouškou, podmínkou připuštění ke zkoušce je složení zápočtu. Zápočet bude udělen za zisk 60% bodů z testů, které se budou psát na 3., 5. a 7. semináři nebo za zisk 60% bodů z celkového zápočtového testu, který se bude psát po 7. semináři (3 pokusy, přihlášení přes SIS).

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, podmínkou připuštění k ústní zkoušce je zisk 60% bodů z písemné části zkoušky. Při neúspěchu v ústní části zkoušky nebude nutné znova složit písemnou část.

Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Literatura

Povinná:

  • McMurry, John. Organická chemie. V Brně : V Praze: VUTIUM ; Vysoká škola chemicko-technologická, , 1176 s. ISBN 978-80-7080-637-1.
  • Waisser, Karel, Pour, Milan. Organická chemie. Praha: Karolinum, 2003, 247 s. ISBN 80-246-0703-4.
  • Waisser, Karel. Nové české názvosloví organické chemie. Praha: Karolinum, 2004, 177 s. ISBN 80-246-0910-X.

Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Sylabus

Systém organických sloučenin:

uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, halogenhydriny, dusíkaté deriváty uhlovodíků, sloučeniny síry, křemíku fosforu a arsenu, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, substituované karboxylové kyseliny a jejich deriváty, deriváty kyseliny uhličité, organokovové sloučeniny, heterocykly, syntetické polymery.

Systematika reakcí organické chemie:

Substituce radikálové, nukleofilní, elektrofilní, eliminace, adice elektrofilní, radikálové, nukleofilní, oxidace, redukce, přesmyky, degradace.

 

Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
Studijní opory

E-learning: Moodle: rganická chemie II – Systém organických sloučenin
https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2889

Studijní materiály katedry

Poslední úprava: Vinšová Jarmila, prof. RNDr., CSc. (10.02.2023)
Metody výuky

Přednášky, semináře, konzultace.

Poslední úprava: Pour Milan, prof. RNDr., Ph.D. (02.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK