PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pokročilá organická chemie - GF229
Anglický název: Advanced Organic Chemistry
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / 25 (26)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Patří mezi: 3.úsek 2022/23-Farmacie
Korekvizity : GF299
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (30.09.2022)
Předmět navazuje na Organickou chemii I a II, a jeho cílem je prohloubení znalostí moderní organické chemie se zaměřením na metody racionálního návrhu struktury, praktické syntézy a strukturní analýzy biologicky aktivních látek. Témata: Moderní metody organické syntézy, Molekulové modelování, Pokročilá strukturní analýza.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (30.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem a písemnou zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na seminářích.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (30.09.2022)

Povinná:

  • Carey, Francis A., Sundberg, Richard J.. Advanced organic chemistry. New York: Kluwer Academic ; Plenum Publishers, 2000, 2 s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (30.09.2022)

Moderní metody organické syntézy

  • Retrosyntetická analýza
  • Základní principy stereoselektivní syntézy
  • Chránící skupiny
  • Katalytické reakce: kovová katalýza, organokatalýza
  • Pericyclické reakce
  • Pokroky v syntéze heterocyklů

Molekulové modelování

  • Základy molekulového modelování

Pokročilé metody strukturní analýzy

  • Pokročilé techniky NMR a MS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK