PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Imunologie - E0206085
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Korekvizity : E0203004, E0203010, E0204011
Je korekvizitou pro: E0207025, E0207380, E0208023, E0208310, E0208029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Lenka Nováková (14.11.2017)
V tomto předmětu získá student základní znalosti o struktuře a funkci imunitního systému, seznámí se s patogenezí, klinickými projevy a léčbou nejvýznamnějších imunopatologických chorob.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.04.2020)

Povinná literatura:

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz/

Ochotná J., Liška M., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz/

Ochotná J., Liška M., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - IV. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz/

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz/

Liška, M.; Ochotná, J.; Panzner, P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz/

Ochotná, J.; Liška, M.; Panzner, P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz/

Doplňková literatura:

Bartůňková J., Panzner P.: Klinická imunologie a alergologie pro všeobecné praktické lékaře. Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., 2019.

Hořejší V., Barůňková J., Brdička T, Špíšek R.: Základy imunologie, 6. vydání, Praha, Triton, 2017.

Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I.: Imunologie člověka, 1.vydání , Hradec Králové, Garamon s.r.o., 2016.

Jíllek P.: Imunologie stručně, jasně, přehledně, Grada 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Lenka Nováková (17.02.2021)

Podmínky zakončení předmětu:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Podmínky získání zápočtu:

Výuka je vedená formou seminářů. K získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích, povolena je jedna absence.

Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:

Úspěšné absolvování počítačového testu. Zodpovězení dvou ústních otázek.

 

Otázky ke zkoušce:

1. Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu. Antigen. Mechanismy imunitního systému a jejich spolupráce.
2. Komponenty imunitního systému (orgány, buňky, látky) a jejich funkce.
3. Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy (charakteristika, funkce).
4. Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy (charakteristika, funkce).
5. Fagocytóza (fagocyty, mechanismus, význam).
6. Komplement, způsoby aktivace, význam a regulační mechanismy.
7. Bazofily a žírné buňky a jejich význam v imunitních reakcích.
8. Přirození zabíječi, jejich charakteristika a funkce. Interferony.
9. HLA systém (třídy, funkce, polymorfismus, typizace).
10. Vazba peptidů s MHC a antigenní prezentace (mechanismus, význam).
11. T lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky a subpopulace T lymfocytů, funkce). TCR.
12. Th1 imunitní reakce.
13. Th2 imunitní reakce.
14. Imunitní reakce založená na Tc.
15. B lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky, funkce). BCR. Ontogeneze tvorby protilátek.
16. Imunoglobuliny (struktura, třídy). Genetický základ tvorby imunoglobulinů a izotypový přesmyk. Antiidiotypové protilátky.
17. Imunoglobuliny (funkce jednotlivých izotypů).
18. Imunitní odpověď založená na protilátkách (primární, sekundární).
19. Slizniční a kožní imunitní systém (bariérové funkce těla a imunitní mechanismy).
20. Zevní regulace imunitní odpovědi (možnosti, význam).
21. Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce).
22. Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (dělení podle funkce).
23. Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie, jednobuněční parazité).
24. Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie, plísně, jednobuněční parazité).
25. Obrana proti virům.
26. Obrana proti mnohobuněčným parazitům.
27. Protinádorová imunita (nádorové antigeny, mechanismy obrany a odolnosti).
28. Aloreaktivita. Typy transplantací a předtransplantační imunologická vyšetření. Imunologicky privilegovaná místa.
29. Typy rejekcí a jejich imunologický mechanismus. GvH. Imunologický vztah matky a plodu, Rh inkompatibilita.
30. Imunopatologická reakce založená na protilátkách IgG a IgM (reakce typu II).
31. Imunopatologická reakce založená na tvorbě imunokomplexů (reakce typu III).
32. Získané imunodeficience (postižené mechanismy, příčiny). AIDS.
33. Imunodeficience primární (postižené mechanismy, klinické projevy, příklady onemocnění).
34. Hereditární angioedém (mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba).
35. Příklady systémových autoimunitních onemocnění a autoprotilátky diagnosticky významné pro tato onemocnění.
36. Příklady orgánově specifických autoimunitních onemocnění a autoimunit orgánově nespecifických postihujících určitý orgán. Autoprotilátky diagnosticky významné pro tato onemocnění.
37. Imunopatologická reakce pozdního typu (reakce typu IV), kontaktní alergie kožní a slizniční.
38. Imunopatologická reakce založená na protilátkách IgE - atopie (reakce typu I).
39. Alergeny. Příčiny vzniku, klinické projevy a diagnostika alergických onemocnění.
40. Anafylaxe (mechanismus vzniku, klinické projevy) a její léčba.
41. Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. typu a jejich léčba.
42. Alergie na léky.

Sylabus
Poslední úprava: Lenka Nováková (25.02.2021)

Imunologie – sylabus seminářů 3. ročník zubní lékařství – LS 2020/2021
 

3. března 2021        Mgr. Ochotná Jitka

1. Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu. Antigen.
    Mechanismy imunitního systému a jejich spolupráce.

2. Komponenty imunitního systému (orgány, buňky, látky) a jejich funkce.

3. Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy (charakteristika, funkce).

4. Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy (charakteristika, funkce).

5. Fagocytóza (fagocyty, mechanismus, význam).

6. Komplement, způsoby aktivace, význam a regulační mechanismy.

7. Bazofily a žírné buňky a jejich význam v imunitních reakcích.

 

17. března 2021      Mgr. Ochotná Jitka

8. Přirození zabíječi, jejich charakteristika a funkce. Interferony.

9. HLA systém (třídy, funkce, polymorfismus, typizace).

10. Vazba peptidů s MHC a antigenní prezentace (mechanismus, význam).

11. T lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky a subpopulace T lymfocytů, funkce). TCR.

12. Th1 imunitní reakce

13. Th2 imunitní reakce.

14. Imunitní reakce založená na Tc.

 

31. března 2021      MUDr. Vachová Martina, Ph.D.

15. B lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky, funkce). BCR. Ontogeneze tvorby protilátek.

16. Imunoglobuliny (struktura, třídy). Genetický základ tvorby imunoglobulinů a izotypový přesmyk.
       Antiidiotypové protilátky. 

17. Imunoglobuliny (funkce jednotlivých izotypů).

18. Imunitní odpověď založená na protilátkách (primární, sekundární).

19. Slizniční a kožní imunitní systém (bariérové funkce těla a imunitní mechanismy).

20. Zevní regulace imunitní odpovědi (možnosti, význam).

  

14. dubna 2021       Mgr. Ochotná Jitka

21. Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce).

22. Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (dělení podle funkce).

23. Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie, jednobuněční parazité).

24. Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie, plísně, jednobuněční parazité).

25. Obrana proti virům.

26. Obrana proti mnohobuněčným parazitům.

 

28. dubna 2021       Mgr. Ochotná Jitka

27. Protinádorová imunita (nádorové antigeny, mechanismy obrany a odolnosti).

28. Aloreaktivita. Typy transplantací a předtransplantační imunologická vyšetření.
      Imunologicky privilegovaná místa.

29. Typy rejekcí a jejich imunologický mechanismus. GvH.  Imunologický vztah matky a plodu, Rh inkompatibilita.

30. Imunopatologická reakce založená na protilátkách IgG a IgM (reakce typu II).

31. Imunopatologická reakce založená na tvorbě imunokomplexů (reakce typu III).

 

12. května 2021      MUDr. Liška Martin, Ph.D.

32. Získané imunodeficience (postižené mechanismy, příčiny). AIDS.

33. Imunodeficience primární (postižené mechanismy, klinické projevy, příklady onemocnění).

34. Hereditární angioedém (mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba).

35. Příklady systémových autoimunitních onemocnění a autoprotilátky diagnosticky významné
      pro tato onemocnění.

36. Příklady orgánově specifických autoimunitních onemocnění a autoimunit orgánově nespecifických postihujících
       určitý orgán. Autoprotilátky diagnosticky významné pro tato onemocnění.

 

26. května 2021      prof. MUDr. Panzner Petr, CSc.

37. Imunopatologická reakce pozdního typu (reakce typu IV), kontaktní alergie kožní a slizniční.

38. Imunopatologická reakce založená na protilátkách IgE – atopie (reakce typu I).

39. Alergeny. Příčiny vzniku, klinické projevy a diagnostika alergických onemocnění.

40. Anafylaxe (mechanismus vzniku, klinické projevy) a její léčba.

41. Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. typu a jejich léčba.

42. Alergie na léky.

Studijní opory
Poslední úprava: Lenka Nováková (25.02.2021)

Kurz Imunologie a alergologie v MOODLE 

https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=317

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK