PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - E0206085
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Vyučující: MUDr. Martin Liška, Ph.D.
Mgr. Jitka Ochotná
prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
MUDr. Martina Vachová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0203004, E0203010, E0204011
Je korekvizitou pro: E0207025, E0207380, E0208023, E0208310, E0208029
Anotace -
Poslední úprava: Lenka Nováková (14.11.2017)
V tomto předmětu získá student základní znalosti o struktuře a funkci imunitního systému, seznámí se s patogenezí, klinickými projevy a léčbou nejvýznamnějších imunopatologických chorob.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

 

Povinná literatura:

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná J., Liška M., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V. část [elektronická skripta]. [cit. 2015-03-18]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná J., Liška M., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - IV. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Liška M., Ochotná J., Panzner P.: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III. část [elektronická skripta]. [cit. 2014-12-15]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Liška, M.; Ochotná, J.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Ochotná, J.; Liška, M.; Panzner, P. Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část [elektronická skripta]. [cit. 2013-10-01]. Po registraci a přihlášení je plný text dostupný z: http://mefanet.lfp.cuni.cz

Doplňková literatura:

Hořejší V., Barůňková J., Brdička T, Špíšek R.: Základy imunologie, 6. vydání, Praha, Triton, 2017.

Krejsek J., Andrýs C., Krčmová I.: Imunologie člověka, 1.vydání , Hradec Králové, Garamon s.r.o., 2016.

Jíllek P.: Imunologie stručně, jasně, přehledně, Grada 2014.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Podmínky zakončení předmětu:
Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
Podmínky získání zápočtu:
Výuka je vedená formou seminářů. K získání zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích, povolena je jedna absence.
Podmínky úspěšného absolvování zkoušky:
Úspěšné absolvování počítačového testu.
Zodpovězení dvou ústních otázek.
Otázky ke zkoušce
1. Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu. Antigen. Mechanismy
imunitního systému a jejich spolupráce.
2. Komponenty imunitního systému (orgány, buňky, látky) a jejich funkce.
3. Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy (charakteristika, funkce).
4. Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy (charakteristika, funkce).
5. Fagocytóza (fagocyty, mechanismus, význam).
6. Komplement, způsoby aktivace, význam a regulační mechanismy.
7. Přirození zabíječi, jejich charakteristika a funkce. Interferony.
8. Bazofily a žírné buňky a jejich význam v imunitních reakcích.
9. HLA systém (třídy, funkce, polymorfismus, typizace).
10. Vazba peptidů s MHC a antigenní prezentace (mechanismus, význam).
11. T lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky a subpopulace T lymfocytů, funkce). TCR.
12. Th1 imunitní reakce
13. Th2 imunitní reakce.
14. Imunitní reakce založená na Tc.
15. B lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky, funkce). BCR. Ontogeneze tvorby
protilátek.
16. Imunoglobuliny (struktura, třídy). Genetický základ tvorby imunoglobulinů a izotypový
přesmyk. Antiidiotypové protilátky.
17. Imunoglobuliny (funkce jednotlivých izotypů).
18. Imunitní odpověď založená na protilátkách (primární, sekundární).
19. Slizniční a kožní imunitní systém (bariérové funkce těla a imunitní mechanismy).
20. Zevní regulace imunitní odpovědi (možnosti, význam).
21. Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce).
22. Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (dělení podle funkce).
23. Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie, jednobuněční parazité).
24. Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie, plísně, jednobuněční parazité).
25. Obrana proti virům.
26. Obrana proti mnohobuněčným parazitům.
27. Protinádorová imunita (nádorové antigeny, mechanismy obrany a odolnosti).
28. Aloreaktivita. Typy transplantací a předtransplantační imunologická vyšetření.
Imunologicky privilegovaná místa.
29. Typy rejekcí a jejich imunologický mechanismus. GvH. Imunologický vztah matky
a plodu a Rh inkompatibilita.
30. Imunopatologická reakce založená na protilátkách IgG a IgM (reakce typu II).
31. Imunopatologická reakce založená na tvorbě imunokomplexů (reakce typu III).
32. Získané imunodeficience (postižené mechanismy, příčiny). AIDS.
33. Imunodeficience primární (postižené mechanismy, klinické projevy, příklady
onemocnění).
34. Hereditární angioedém (mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba).
35. Příklady systémových autoimunitních onemocnění a autoprotilátky diagnosticky
významné pro tato onemocnění.
36. Příklady orgánově specifických autoimunitních onemocnění a autoimunit orgánově
nespecifických postihujících určitý orgán. Autoprotilátky diagnosticky významné
pro tato onemocnění.
37. Imunopatologická reakce pozdního typu (reakce typu IV), kontaktní alergie kožní
a slizniční.
38. Imunopatologická reakce založená na protilátkách IgE - atopie (reakce typu I).
39. Alergeny. Příčiny vzniku, klinické projevy a diagnostika alergických onemocnění.
40. Anafylaxe (mechanismus vzniku, klinické projevy) a její léčba.
41. Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. typu a jejich léčba.
42. Alergie na léky.

 

Sylabus
Poslední úprava: Lenka Nováková (05.02.2019)

 

Imunologie - sylabus seminářů 3. ročník zubní lékařství  - LS 2018/2019
Semináře se konají v 10:30-12:10, AULA FN Plzeň - Lochotín

 1. seminář 20. února 2019           Mgr. Ochotná Jitka

1. Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu. Antigen. Mechanismy
    imunitního systému a jejich spolupráce.

2. Komponenty imunitního systému (orgány, buňky, látky) a jejich funkce.

3. Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy (charakteristika, funkce).

4. Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy (charakteristika, funkce).

5. Fagocytóza (fagocyty, mechanismus, význam).

6. Komplement, způsoby aktivace, význam a regulační mechanismy.

7. Bazofily a žírné buňky a jejich význam v imunitních reakcích.

8. Imunitní mechanismy zánětu (lokální a systémová reakce).

 

2. seminář 6. března 2019         Mgr. Ochotná Jitka

9. Přirození zabíječi, jejich charakteristika a funkce. Interferony.

10. HLA systém (třídy, funkce, polymorfismus, typizace).

11. Vazba peptidů s MHC a antigenní prezentace (mechanismus, význam).

12. T lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky a subpopulace T lymfocytů, funkce). TCR.

13. Th1 imunitní reakce

14. Th2 imunitní reakce.

15. Imunitní reakce založená na Tc.

16. Fyziologické imunitní regulační mechanismy. Cytokiny (dělení podle funkce).

 

3. seminář 20. března 2019       MUDr. Vachová Martina, Ph.D. 

17. B lymfocyty (vývoj, selekce, povrchové znaky, funkce). BCR. Ontogeneze tvorby protilátek.

18. Imunoglobuliny (struktura, třídy). Genetický základ tvorby imunoglobulinů a izotypový
      přesmyk. Antiidiotypové protilátky. 

19. Imunoglobuliny (funkce jednotlivých izotypů).

20. Imunitní odpověď založená na protilátkách (primární, sekundární).

21. Slizniční a kožní imunitní systém (bariérové funkce těla a imunitní mechanismy).

22. Zevní regulace imunitní odpovědi (možnosti, význam).

  

4. seminář 3. dubna 2019         Mgr. Ochotná Jitka

23. Obrana proti extracelulárním patogenům (bakterie, jednobuněční parazité).

24. Obrana proti intracelulárním patogenům (bakterie, plísně, jednobuněční parazité). 

25. Obrana proti virům.

26. Obrana proti mnohobuněčným parazitům.

27. Protinádorová imunita (nádorvé antigeny, mechanismy obrany a odolnosti).

28. Aloreaktivita. Typy transplantací a předtransplantační imunologická vyšetření.

       Imunologicky privilegovaná místa. 

29. Typy rejekcí a jejich imunologický mechanismus. GvH.  Imunologický vztah matky a plodu, Rh inkompatibilita.

30. Imunopatologická reakce založená na protilátkách IgG a IgM (reakce typu II).

31. Imunopatologická reakce založená na tvorbě imunokomplexů (reakce typu III).

 

5. seminář 17. dubna 2019          MUDr. Liška Martin, Ph.D.

32. Získané imunodeficience (postižené mechanismy, příčiny). AIDS.

33. Imunodeficience primární (postižené mechanismy, klinické projevy, příklady onemocnění).

34. Hereditární  angioedém (mechanismus vzniku, klinické projevy, léčba).

35. Příklady systémových autoimunitních onemocnění a autoprotilátky diagnosticky
      významné pro tato onemocnění.

36. Příklady orgánově specifických autoimunitních onemocnění a autoimunit orgánově nespecifických postihujících
       určitý orgán. Autoprotilátky diagnosticky významné pro tato onemocnění.

 

6. seminář 15. května 2019          Prof. MUDr. Panzner Petr, CSc.

37. Imunopatologická reakce pozdního typu (reakce typu IV), kontaktní alergie kožní
      a slizniční.

38. Imunopatologická reakce založená na protilátkách IgE - atopie (reakce typu I).

39. Alergeny. Příčiny vzniku, klinické projevy a diagnostika alergických onemocnění.

40. Anafylaxe (mechanismus vzniku, klinické projevy) a její léčba.

41. Příklady onemocnění založených na imunopatologické reakci I. typu a jejich léčba.

42. Alergie na léky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK