PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interna II (2) - E0208023
Anglický název: Internal Medicine II (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
MUDr. Ivana Flanderová
MUDr. Hana Grégrová
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
doc. MUDr. Luboš Holubec, MBA, Ph.D.
MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.
prof. MUDr. Otto Mayer, CSc.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
Korekvizity : E0203390, E0205084, E0205500, E0206014, E0206015, E0206085
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přednášky na II.IK letní semestr 2023 pro 4. ročník zub. ČJ.pdf Přednášky letní semestr 2022/2023 4. ročník zub. ČJ Jana Kličková
stáhnout Přihláška k praktické zkoušce.pdf Přihláška k praktické zkoušce na II.IK Jana Kličková
stáhnout Rozpis praktik na II.IK letní semestr 2023 4. ročník zub. ČJ.pdf Rozpis praktik na II.IK letní semestr 2023 4. ročník zub. ČJ Jana Kličková
stáhnout Vnitřní lékařství OTÁZKY zubaři 4.ročník ČJ ak.rok2020 až 2021.pdf Otázky ke zkoušce pro zubaře 4.ročník ČJ ak.rok 2020/2021 Jana Kličková
Anotace
Přednášky budou věnovány nejčastějším onemocněním v kardiologii, nejdůležitějším plicním chorobám a
základním chorobám v hematologii. U všech nemocí bude přednášena základní etiologie choroby, její symptomy,
diagnostika a možnosti léčby. Vzhledem k vymezenému času přednášky (2 vyučovací hodiny) lze klinickou
problematiku chorob zmínit velmi stručně. Přednášky jsou nepovinné, avšak doporučené.
K pochopení klinické problematiky daných nemocí se požaduje znalost anatomie, fyziologie, biochemie,
patofyziologie a patologie a také základy z farmakologie.
Praktická výuka bude vycházet z praktických znalostí fyzikálního vyšetřování všech krajin lidského těla, které se
studenti naučili v předchozím semestru. Opět se vyžaduje přezutí, bílý plášť a fonendoskop. Budou pocvičovat
popis EKG křivek, nově se seznámí s nejčastějšími arytmiemi (fibrilace síní, flutter síní) a typickým obrazem
akutních koronárních syndromů. V anamnéze se budou studenti zdokonalovat v otázkách zaměřených na
specifické symptomy chorob a během fyzikálního vyšetření na specifické patologické nálezy typické pro choroby, o
kterých se již přednášelo. Vyučující se budou snažit vybírat pro praktickou výuku nemocné s chorobami, které již
byly probrány v přednáškách. Přednášky jsou sice dobrovolné, ale pokud se student neúčastní přednášek, měl by
si probrané nemoci prostudovat průběžně sám (podle sylabu přednášek), aby byl připraven na praktickou výuku, tj.
aby se mohl aktivně účastnit praktické výuky.
Studenti se mohou zúčastnit (pasivně) se svým vyučujícím podle provozních možností jakýchkoli výkonů a procedur
prováděných na příslušném oddělení, kde probíhá praktické cvičení (např. vizita, odběry krve a jiného biologického
materiálu, hrudní punkce, punkce ascitu, kanylace aj.).


Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (15.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu

složení zkoušky (části praktické i teoretické), prezenční formou

Poslední úprava: Hirmerová Jana, doc. MUDr., Ph.D. (29.09.2020)
Literatura

Povinná: Souček M a spol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Grada 2005

Hampton JR: EKG stručně, jasně, přehledně. 7. vyd., Grada, 2013

Doporučená: Češka R. a spol.: Interna. 2. vyd., Triton, 2015

Walker BR a spol.: Davidson´s Principles & Practice of Medicine, 23. vyd.., Elsevier, 2018

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (15.04.2020)
Požadavky ke zkoušce

Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na praktické výuce. Je tolerováno 20% omluvených a nahrazených absencí.

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (15.04.2020)
Sylabus

Arteriální hypertenze: definice, diagnóza, stádia. Primární a sekundární hypertenze. Terapie hypertenze. Srdeční selhání: levostranné, pravostranné, oboustranné, přenesené. Akutní a chronické srdeční selhání. Klinické projevy, léčení. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév. Ischemická choroba srdeční: etiologie, rizikové faktory, rozdělení. Angina pectoris stabilní a nestabilní. Akutní koronární syndrom. Chronická ischemická choroba srdeční. Diagnostika, léčba, sekundární prevence. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév. Vrozené a získané srdeční vady: rozdělení, klinické projevy, diagnostika a léčba. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév. Poruchy srdečního rytmu a poruchy převodu vzruchu: rozdělení, nejčastější supraventrikulární a komorové arytmie. Možnosti léčby arytmií. Základy kardiopulmonální resuscitace. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév. Myokarditidy, perikarditidy: etiologie, klinické projevy, rozdělení, léčení. Infekční endokarditida: příčiny, klinický průběh, léčení, profylaxe. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév. Tromboembolická choroba: rizikové faktory, klinické projevy, diagnostika a léčba. Záněty žil. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie srdce a cév. Akutní a chronický zánět průdušek. Průduškové astma. Chronická obstrukční plicní nemoc. Plicní záněty. Intersticiální plicní procesy. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání. Plicní tuberkulóza: příčina, epidemiologie, diagnóza, formy, léčení. Atypické mykobaktérie. Nádory průdušek a plic. Bronchogenní karcinom: typy, diagnostika, terapie. Onemocnění pohrudnice. Onemocnění mediastina. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání. Diferenciální diagnóza dušnosti, kašle a hemoptýzy. Požadované znalosti: základy anatomie dýchacích cest a základy patofyziologie dýchání. Hematologie. Vyšetřovací metody (anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sternální punkce, trepanobiopsie). Anémie: rozdělení, klinická manifestace se zřetelem k projevům v ústní dutině, léčení. Požadované znalosti: základní znalosti o krvi a krevních elementech z histologie a fyziologie. Krvácivé choroby z poruch cévní stěny, destiček, koagulačních faktorů, fibrinolýzy. Purpury. Diseminovaná intravaskulární koagulace. Hemofilie, von Willebrandova choroba. Krvácivé poruchy při onemocnění jiných orgánů. Transfúze krve, komplikace. Požadované znalosti: základní znalosti o fyziologii hemokoagulace. Poruchy krvetvorby: myeloaplázie, myelodysplázie, myeloproliferace. Leukémie, lymfomy, plazmocytární myelom. Klinický obraz těchto chorob s důrazem na možné projevy v oblasti hlavy, dutiny ústní a krku, jejich diagnostika. Chemoterapie v hemato-onkologii. Transplantace kostní dřeně a periferních kmenových buněk. Požadované znalosti: základní znalosti o krvi a krevních elementech z histologie a fyziologie. Diabetes mellitus. Diagnostika diabetu, metabolické a orgánové komplikace, léčba. Metabolický syndrom. Požadované znalosti: základní znalosti z biochemie o metabolizmu cukrů, tuků a bílkovin a o acidobazické rovnováze. Nemoci hypofýzy: hypo- a hyperpituitarismus, nádory hypofýzy, diabetes insipidus. Choroby nadledvin: hypo- a hyperfunkce kůry. Choroby dřeně nadledvin. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie žlaz s vnitřní sekrecí. Choroby štítné žlázy: hypo- a hyperfunkce štítné žlázy, tyreoiditidy, nádory štítné žlázy. Nemoci příštítných tělísek: hyper- a hypoparatyreóza. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie žláz s vnitřní sekrecí. Revmatologie a osteologie. Zánětlivé a degenerativní kloubní a kostní nemoci. Možné projevy těchto chorob v oblasti hlavy, krku. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie svalově-kosterní soustavy. Systémové choroby pojivových tkání a vaskulitidy. Projevy uvedených chorob v ústní dutině. Nejčastější otravy a poškození zdraví z fyzikálních příčin. Požadované znalosti: základy anatomie a fyziologie svalově-ko

diagnóza žloutenky a zvětšení jater.Diferenciální diagnóza otoků, ascitu a pleurálního výpotku.Diferenciální diagnostika krvácivých poruch.

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (15.04.2020)
Podmínky zakončení předmětu

složení zkoušky (části praktické i teoretické), prezenční formou

Poslední úprava: Hirmerová Jana, doc. MUDr., Ph.D. (29.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK