PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Neurologie - E0207380
Anglický název: Neurology
Zajišťuje: Klinika neurologická (14-380)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Vyučující: MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
MUDr. Kristýna Krakorová
MUDr. Jolana Mračková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0205084, E0205500, E0206014, E0206015, E0206085
Je korekvizitou pro: E0209033, E0209034
Anotace
Poslední úprava: Hana Hrubá (10.11.2017)
Obecná neurologie:
Motorický a senzitivní systém. Bolest. Extrapyramidový systém. Mozeček. Hlavové nervy. Poruchy vědomí a kognitivních funkcí. Hemisferální, kmenové a míšní syndromy. Nitrolební hypertenze. Klinické neurologické a komplementární vyšetření.

Speciální neurologie:
Cévní onemocnění mozku. Nitrolební a spinální nádory. Kraniocerebrální a spinální poranění. Epilepsie. Synkopy. Poruchy spánku. Neuroinfekce. Roztroušená skleróza mozkomíšní. Neurodegenerativní choroby. Vývojové a kongenitální abnormity nervového systému. Poruchy periferních nervů. Nervosvalová onemocnění. Vertebrogenní nemoci a poruchy. Bolesti hlavy a kraniální neuralgie.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Základní literatura: Ambler Z.: Základy neurologie. Galén : Praha, 2011
Výukový portál LF UK v Plzni - Mefanet
Nevšímalová S., Růžička E. a kol.: Neurologie. Galén – Karolinum: Praha, 2002

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Hana Hrubá (25.05.2018)

Získání zápočtu z praktických cvičení z Neurologie. Praktická cvičení obsahují 6-7 90 minutových bloků v průběhu zimního semestru.

Pro zápočet je nutná 100% aktivní účast na praktických cvičeních a ověření znalostí při vyšetření pacienta a stanovení diagnostického a léčebného plánu.

Splnění písemného testu z Neurologie obsahujícího 35 otázek z obecné a speciální neurologie - správné odpovědi minimálně u 24 otázek.

Ústní zkouška zahrnující 2 otázky, jedna z jedenácti otázek z obecné neurologie, jedna z patnácti otázek ze speciální neurologie.

K úspěšnému splnění požadavků zkoušky z Neurologie je nutno splnit písemný test a správně zodpovědět obě otázky ústní části zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Obecná neurologie
Nervový systém jeho funkce a poruchy.
Motorický sytém – postižení prvního a druhého motoneuronu.
Senzitivní system a jeho postižení. Bolest, základní typy a bolestivé syndromy.
Extrapyramidový systém a onemocnění s abnormními pohyby.
Mozeček a postižení koordinace pohybů.
Mozkové nervy a jejich postižení.
Poruchy symbolických funkcí.
Poruchy vědomí. Delírium, komatozní stavy, smrt mozku.
Paměť, učení. Poruchy kognitivních funkcí.
Kmenové syndromy, syndormy mozkových hemisfér a lobární syndromy.
Syndrom nitrolební hypetenze.
Mozkomíšní mok, poruchy a jeho cirkulace, hydrocefalus.
Míšní syndromy.
Neurologické vyšetření, diagnostické metody v neurologii
Vyšetření nemocného s neurologickým onemocněním. Neurologické symptomy, syndromy, topická diagnostika.
Neurologické pomocné vyšetřovací metody. Vyšetření mozkomíšního moku. Elektroencefalografie, elektromyografie, evokované potenciály, diagnostický ultrazvuk.
Zobrazovací metody u neurologických onemocnění. Počítačová tomografie. Magnetická resonance.
Onemocnění nervového systému - Speciální neurologie
Cerebrovaskulární onemocnění. Patofyziologie mozkové cirkulace. Aterotrombóza. Tepenná embolizace. Ischemické a hemorhagické ikty, jejich typy. Léčba a prevence. Iktová centra.
Epilepsie. Typy záchvatů. Status epilepticus. Zásady péče a léčby. Synkopy.
Demyelinizační onemocnění
Neuroonokologie. Nitrolební nádory primární a sekundární. Spinální nádor, paraneoplastické syndromy.
Kraniocerebrální poranění, poranění páteře a míchy.
Infekce nervového systému. Bakteriální meningitis, mozkový abscess. Tuberkulózní meningitis. Spinální epidurální abscess.
Virové meningoencefalitidy. Neuroborelióza.
Neurodegenerativní onemocnění mozku. Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc.
Neurodegenerativní onemocnění míchy. Onemocnění motoneuronu.
Nemoci páteře a míchy.
Nutriční a metabolické poruchy a nemoci.
Toxická poškození nervového systému.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK