PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Infekce a epidemiologie - E0207025
Anglický název: Infectious Diseases and Epidemiology
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Vyučující: MUDr. Jana Braunová
MUDr. Sam Hofman
MUDr. Hana Jelínková
MUDr. Alena Koubová
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová
MUDr. Jana Váchalová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0205084, E0206014, E0206085
Je korekvizitou pro: E0209460, E0209033
Anotace -
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (13.11.2017)
Infekční průjmová onemocnění. Akutní virové hepatitidy. Neuroinfekce. AIDS. Respirační infekce. Exantémová infekční onemocnění. Uzlinový syndromZáklady metodologie epidemiologických studií
Nosokomiální a profesionální infekce. Očkování.


Epidemiologie: výuka probíhá ve FN Bory, pavilon 4, zadní vchod, 1.p.
Obecná epidemiologie; dezinfekce a sterilizace; epidemiologie infekčních průjmových onemocnění, přírodně ohniskových nákaz, virových hepatitid, infekce HIV; nozokomiální a profesionální infekce, očkování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Husa D. a spol.: Infekční lékařství. Skripta LFUM Brno 2013
Doporučená literatura:
Staňková,M. a spol.: Repetitorium infekčních nemocí. Praha Triton 2008
John E. Bennett, MD, MACP, Raphael Dolin, MD and Martin J. Blaser MD: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, Saunders, 2015, 8 ed., 3904 pp.
Epidemiologie:
Göpfertová, D., Pazdiora, P., Dáňová, J.: Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí, 2013

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jarmila Šindelářová (23.05.2018)
  • Absolvování výuky praktické i teoretické části s možností jedné absence.
  • Ke zkoušce musí mít student psací pomůcky.
  • U zkoušky nesmí mít student u sebe mobilní telefon a jiné nedovolené pomůcky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Okruh I
Infekční onemocnění gastrointestinálního traktu a infekční nemoci jater
Střevní infekce virového a bakteriálního původu včetně toxikóz (klinický obraz, diagnostika, léčba, prevence). Diferenciální diagnostika průjmových onemocnění infekční a neinfekční etiologie.
Komplikace průjmových infekčních onemocnění. Výskyt, epidemiologie, klinický obraz a léčba virové hepatitidy A, B, C, D, E. Diferenciální diagnostika akutních hepatitid (infekčního a neinfekčního původu).
Profylaxe virových hepatitid.
Epidemiologie: Obecná epidemiologie: základní charakteristiky, osoba, místo, čas, typy studií, trendy infekčních onemocnění.
Okruh II
Exantémová onemocnění a uzlinový syndrom
Typy enantémů, patogeneze enantémů, diferenciální diagnostika exantémových nemocí. Bakteriální a virové exantémové choroby. Diagnostika, léčba, profylaktická opatření. Diferenciální diagnostika infekčních a neinfekčních příčin uzlinového syndromu zejména v orofaciální oblasti. Infekční příčiny uzlinového syndromu: virové, bakteriální, parazitární.
Epidemiologie: Dezinfekce a sterilizace: základní pojmy, asepse, antisepse, výsledky kontrol se zaměřením na stomatologická pracoviště, nosokomiální a profesionální infekce.
Okruh III
Neuroinfekce - bakteriální a aseptické meningitidy
Epidemiologická anamnéza, klinický obraz, diagnostický postup, diferenciální diagnostika meningeálního syndromu. Purulentní meningitidy (hemofilová, pneumokoková meningitida, meningitidy novorozenců). Meningokoková invazivní onemocnění. Sepse, septický šok.
Virové meningitidy a encefalitidy. Onemocnění přenášená klíšťaty - klíšťová encefalitida, lymeská borelióza, ehrlichióza, ricketsióza, tularémie. Parotitis epidemica a komplikace CNS.
Epidemiologie:Epidemiologie infekčních průjmových onemocnění, aktuální situace u nás i ve světě, prevence.
Okruh IV
Virové a bakteriální respirační infekce
Herpesvirové infekce, varicella, herpes zoster, chřipka, RS virové infekce, akutní laryngotracheobronchitida, epiglotitida, aktinomykóza.
Epidemiologie: Přírodně ohniskové nákazy: epidemiologická situace nejdůležitějších infekcí, prevence.
Okruh V
AIDS
AIDS jako následek infekce HIV. Projevy infekce HIV v orofaciální oblasti. Oportunní infekce a nádory asociované s AIDS.
Epidemiologie: Virové hepatitidy: epidemiologie virových hepatitid A,B, C, E, prevence.
Okruh VI
Epidemiologie: Očkování: typy vakcín, očkovací kalendář v ČR.
Okruh VII
Epidemiologie: Epidemiologie infekce HIV: surveillance infekce, preventivní opatření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK