PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do lingvistiky - ALINUVOD1
Anglický název: Introduction to Linguistics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (300)
letní:neurčen / neurčen (300)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=33
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.
Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Neslučitelnost : AAA100500, AAA130060, ABO500800, ACC500001, AFN200004, AINDV9000, AKO100011, AKO100077, ALF400060, ANR200002, APH200020, APH400015, APH510007, ARM100001, ASE100086, ASJ500001, ASK500013, ASP300010, ASZJSV101, ASZJSV201, ASZRS0007
Záměnnost : AAA100500, AAA130060, ABO500800, ACC500001, AFN200004, AINDV9000, AKO100011, AKO100077, ALF400060, ALINP101B, ALINP114B, ANR200002, APH200020, APH400015, APH510007, ARM100001, ASE100086, ASJ500001, ASK500013, ASP300010, ASZJSV101, ASZJSV201, ASZRS0007
Je záměnnost pro: ASZRS0007, ATJ100071, ABO500800, ANL200004, ANL100004
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)
Cílem předmětu je vybavit studující základním terminologickým a analytickým aparátem jednotlivých lingvistických disciplín a podat základní přehled o tématech a metodách současné lingvistiky.<br>
<br>
Předmět umožňuje jeden opakovaný zápis.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (15.05.2023)

Požadavky k získání atestace:

 • průběžný test uprostřed semestru (v Moodlu) - test bude otevřen v Moodlu (po dobu 2 týdnů) po přednáškách z fonetiky a fonologie; na výsledku testu nezáleží - povinné je jen se ho zúčastnit
 • písemný test na konci semestru (v Moodlu) - ve zkouškovém období bude v Moodlu postupně otevřeno několik termínů závěrečného testu (vždy v určitý den v omezeném časovém úseku); test ověřuje znalosti ze všech témat probraných během semestru; k získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 60% bodů; v případě neúspěchu je možné test dvakrát opakovat.  Bonus 5% bodů v závěrečném testu mohou studenti získat za účast na lingvistickém experimentu (bližší informace na stránce kurzu v Moodlu3)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (17.08.2023)

Základní studijní literatura:

Černý, J. (1998). Úvod do studia jazyka. Olomouc: Votobia.
Yule, George (2010). The study of language. Cambridge University Press.

Farmer, Ann K. - Demers, Richard A. (1996). A linguistics workbook. London: MIT Press.

Další odborná literatura:

Lotko, E. (2000). Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, UP.

Další doporučená literatura je uvedena v Moodlu u jednotlivých témat.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (15.05.2023)

Úvod do lingvistiky probíhá prezenčně.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (22.09.2022)

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.

 Tematické okruhy:

 1. Jazyk jako systém:

 • inventáře hlásek, suprasegmentální prostředky, pojem fonému, fonologické uspořádání
 • přehled morfologických procesů, morfologická typologie
 • syntaktické struktury
 • sémantika (lexikální vztahy, větné významy)

 1. Jazyk v prostoru a čase:

 • původ jazyka, prehistorie, rekonstrukce, jazykové rodiny
 • typy jazykových změn

 1. Jazyk a společnost:

 • typy diskurzu, řečové akty, performativnost
 • jazyk ve společnosti (vyjadřování zdvořilosti, společenské rozdíly v užívání jazyka)
 • projevy kulturního ukotvení jazykových struktur

 1. Jazyk ve vztaku k mozku:

  • osvojování
  • jazyková patologie
  • lidský jazyk vs. komunikace zvířecích druhů

 

Témata jednotlivých přednášek:

1. Úvod. Co je jazyk a co je lingvistika. Stručná historie lingvistického myšlení

2. Význam slov

3. Morfologie

4. Syntax

5.-6. Fonetika a fonologie

7. Lingvistická typologie

8. Grafické systémy

9. Pragmatika

10. Sociolingvistika

11. Vývoj jazyka, genealogie

12. Osvojování jazyka, psycholingvistika, neurolingvistika

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK