PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jazyk a kognice - ALINP101B
Anglický název: Language and cognition
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2591
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Doischer
Vyučující: Mgr. Tomáš Doischer
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
Je záměnnost pro: ALINUVOD1, ALINUVOD2
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (18.09.2014)

Obecný úvod do studia podstaty jazyka, koncipovaný z hlediska základní kontroverze moderní jazykovědy: jazyk jako typ mentálního a společenského chování a specifická manifestace našeho kognitivního vybavení, nebo jako autonomní komputační systém nezávislý na našem kognitivním aparátu a komunikačních potřebách. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách, s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou, a získají potřebný přehled o širších souvislostech mezi jazykovým systémem, společenskou komunikační praxí, lidskou kognicí a fungováním mozku. Struktura předmětu povede studenty k tomu, aby se naučili samostatně přemýšlet o tom, co znamená, že člověk "umí" svůj rodný jazyk, a jak takovou znalost můžeme vysvětlit.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (18.09.2014)

Pravidelná docházka na přednášky, aktivní účast na seminářích, pravidelná četba povinné literatury. Součástí atestace je také včasné vypracování a odevzdání pravidelných domácích cvičení, která průběžně ověřují schopnost aplikovat znalosti na konkrétním materiálu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: KRIVJ1AF (18.09.2014)

Literatura (poskytována v průběhu semestru):

Burling, Robbins. 1992. Patterns of language: structure, variation, change. Vybrané kapitoly.
Yule, George. 2010. Study of language. Cambridge: CUP. Vybrané kapitoly.

Chafe, Wallace. 1997. The Interplay of Syntax and Prosody in the Expression of Thoughts. In: Proceedings of the Twenty-Third Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Session and Parasession on 
Kuhl, Patricia K. 2004. Early language acquisition: Cracking the speech code. 
Nature Reviews Neuroscience, 5, 831-843.
Overstreet, Maryann. 2005. And stuff und so: Investigating pragmatic expressions in English and German. Journal of Pragmatics 37.11, 1845-1864. 
Pawley, Andrew. 1987. "Encoding events in Kalam and English: different logics for reporting experience." In R. S. Tomlin (ed.), Coherence and Grounding in Discourse, 329-360. John Benjamins.
Rosch, Eleanor. 1977. Classification of real-world objects: Origins and representations in cognition. Thinking: Readings in cognitive science, 212-222.
Pragmatics and Grammatical Structure (1997), 389-401.

Další četba:
Kay, Paul, B. Berlin, L. Maffi & W. Merrifield. 1997. "Color naming across languages." In C. L. Hardin & L. Maffi (eds.), Color categories in thought and language. Cambridge.
Lakoff, George. 1986. "Classifiers as a reflection of mind." In Colette Craig (ed.), Noun Classes and Categorization, 13-53. John Benjamins.
Levinson, Stephen C. 1997. "From outer to inner space: linguistic categories and non-linguistic thinking." In Jan Nuyts & Eric Pederson (eds.), Language and conceptualization, 13-45. Cambridge University Press.
Rosch, Eleanor. 1978. "Principles of categorization." In E. Rosch & B. B. Lloyd (eds.), Cognition and categorization, 27-48. Lawrence Erlbaum Associates.
Tomasello, Michael. 1998. "Introduction: A cognitive-functional perspective on language structure." In M. Tomasello (ed.), The New Psychology of Language, vii-xxiii. Lawrence Erlbaum associates.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK