PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 19. století - ABO300704
Anglický název: Reading of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Záměnnost : ABO100016, ABO100036, ABO100167, ABO100186, ABO100188, ABO100334, ABO300697, ABO300698, ABO300699, ABO300700, ABO300701, ABO300702
Je záměnnost pro: ABO100334
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Koncepce kurzu se opírá o představu, že česká kultura byla ve svých počátcích podstatně utvářena evropskou romantikou. Kurz bude sledovat, jak se normy romantické kultury Západu promítaly do vznikající české literatury a do života české společnosti. Pozornost bude věnovat osobnostem, v jejichž díle dospěl český romantismus k jedinečnému výrazu (Mácha, Erben), a jejich podílu na dalším formování české kultury. Zabývat se bude také dozníváním romantických idejí v čase zrodu měšťanské společnosti (Němcová, Neruda) a nivelizací romantických ideálů ve druhé polovině 19. století (Zeyer).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Základní literatura:

Základní beletrie (Erben, Mácha, Rubeš, Sabina, Zeyer) +

Abrams, Meyer Howard: Zrcadlo a lampa (2001)

Fischer, Ernst: Původ a podstata romantismu (1966)

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin: Romantismus a romantismy (2005)

Realita slova Máchova (sb., 1967)

Schulz, Gerhard: Romantika. Dějiny a pojem (1999)

Doporučená literatura:

Berkovskij, Naum: Německá romantika (1976)

Český romantismus v evropském kontextu (sb., 1993)

Hanzal, Josef: Od baroka k romantismu (1987)

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky (2005)

Hrbata, Zdeněk: Romantismus a Čechy (1999)

Jakobson, Roman: Poznámky k dílu Erbenovu (RJ: Poetická funkce, 1995)

Jirát, Vojtěch: Uprostřed století (1948)

Johnson, Robert A.: Věčný příběh romantické lásky (2003)

Macura, Vladimír: Romantismus (in Znamení zrodu, 2. vyd., 1995, s. 201-217)

Realita slova Máchova (sb., 1967)

Rozkošný hrob (antologie, 2009)

Šamalík, František: Německo humanistů a romantiků (1991)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (02.09.2009)

Aktivní účast na seminářích (maximálně tři absence)

Samostatné vystoupení (referát)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.02.2010)

Tematické okruhy:

1. Počátky romantiky v české poezii (Š. Hněvkovský: Vnislav a Běla) a próze (V. K. Klicpera: Točník)

2. Zrod kultury citu (sentimentální povídka F. J. Rubeše a Jana z Hvězdy)

3. Sen a skutečnost (K. H. Mácha: Obrazy ze života mého)

4. Výklad světa (K. H. Mácha: Máj; K. Sabina: Obrazy a květy snů)

5. Romantická příroda (K. J. Erben: Kytice)

6. Romantická hrůza a snění (K. Sabina: Hrobník nebo J. J. Kolár: U červeného draka)

(podle zájmu a časových možností):

7. "Vším jsem byl rád": trpká bilance romantismu (J. Neruda: Hřbitovní kvítí; H. Heine a májovci)

8. Novoromantická poezie a próza (J. Zeyer: Troje paměti Víta Choráze, Báje Šošany)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK