PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 19. století - ABO300702
Anglický název: Reading of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Kurz vychází z představy, že česká kultura byla zejména ve svých počátcích podstatně formována postuláty evropské romantiky. Bude sledovat, jak se ohlasy romantické západní kultury (Bürger, Goethe, Novalis) promítaly do utvářející se české literatury a do života české společnosti. Zvláštní pozornost bude věnovat osobnostem, v jejichž díle dospěl český romantismus k vlastnímu, osobitému výrazu (K. H. Mácha, K. J. Erben), a jejich podílu na dalším formování české kultury. Zabývat se bude také dozníváním romantických norem a idejí v době zrodu měšťanské společnosti (B. Němcová, J. Neruda) a nivelizací romantických nároků na konci 19. století (J. Vrchlický, J. Zeyer).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Základní literatura:

Abrams, Meyer Howard: Zrcadlo a lampa (2001)

Berkovskij, Naum: Německá romantika (1976)

Fischer, Ernst: Původ a podstata romantismu (1966)

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky (2005)

Hrbata, Zdeněk: Romantismus a Čechy (1999)

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin: Romantismus a romantismy (2005)

Jakobson, Roman: Poznámky k dílu Erbenovu (RJ: Poetická funkce, 1995)

Macura, Vladimír: Romantismus (in Znamení zrodu, 2.v., 1995, s.201-217)

Realita slova Máchova (sb., 1967)

Doporučená literatura:

bude upřesněno v semináři

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Požadované vstupní znalosti:

žádné

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní účast na seminářích (maximálně tři absence)

Samostatné vystoupení (referát)

Tematické okruhy:

(výběr z následujících podle možností a zájmu účastníků kurzu)

1. Počátky české romantiky v poezii (Š. Hněvkovský: Vnislav a Běla), v próze (V. K. Klicpera: Točník) a dramatu (J. Turinský: Angelína)

2. Zrod kultury citu (Kollárova Slávy dcera a sentimentální povídka Tylova a Markova)

2. Romantický sen a skutečnost; poutníkova perspektiva (K.H. Mácha: Pouť krkonošská + Obrazy ze života mého)

3. První pokusy o romantický výklad světa (V. B. Nebeský: Protichůdci; Š. Hněvkovský: Doktor Faustus; J. E. Vocel: Labyrint slávy)

4. Romantická duše (Máchův Máj a baroko: rezonance a zrcadlení)

5. Romantický svět (Erbenova Kytice a ?tajemná duše lidu?)

6. Romantická hrůza (K. Sabina: Hrobník; V. Hálek: Alfréd)

7. Romantický sen (pohádka Tylova, Malého a Němcové; básně V. Furcha)

8. ?Vším jsem byl rád? (trpké i humorné bilancování: J. Neruda, V. Č. Bendl, sborník Lada Niola; H. Heine a májová generace)

9. Novoromantická poezie (J. Vrchlický: Z hlubin + Rok na jihu), próza a drama (J. Zeyer: Báje Šošany, Radúz a Mahulena)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK