PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 19.století - ABO100016
Anglický název: Reading of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Seminář se bude věnovat formám a způsobům uplatnění fantazie v české literatuře 20. a 30.let. Bude si tedy všímat toho, jak s fantazií pracují spisovatelé a výtvarní umělci, kteří tvořili ve smyslu avantgardních tendencí poetismu a surrealismu (Nezval, Biebl aj.), ale i toho, jak se fantazie uplatňuje ve výpravné próze (Konrád, Paulík, Vančura) a v dramatu (Bartoš). Pozornost bude věnovat rovněž vztahu fantazie a parodického nebo satirického zobrazení skutečnosti (Haussmann, Čapek, Poláček, Weiss) i jak se fantastické vize promítají do duchovně orientované literatury (Deml, Weiner).
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Základní literatura:

Červenka, M.: Dějiny českého volného verše (2001)

kol.: Proměny subjektu 1-2 (1993-1994)

Kundera, L.: František Halas (1999)

Langerová, M:: Weiner (2000)

Mourková, J.: Josef Hora (1981)

Opelík, J.: Josef Čapek (1980)

Pešat, Z.: Dialogy s poezií (1985)

Pešat, Z.: Tři podoby literární vědy (1998)

Stankovič, A.: Okradli chudého (1998)

Strohsová, E.: Zrození moderny

Trávníček, M.: Pouť a vyhnanství (1996)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.05.2008)

Požadované vstupní znalosti:

žádné

Požadavky pro získání atestace:

referát, čtení uložených textů, aktivita v semináři

Tematické okruhy:

Témata budou upřesněna na úvodním semináři podle zájmu a znalostí studentů. Předpokládám ale, že v každém případě budeme pracovat s texty Nezvalovými, Bieblovými, obou bratří Čapků, Františka Halase, s prózami K. Konráda, V. Vančury, J. Demla a R. Weinera.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK