SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Movement education and playing Orff instruments - OPMN0H141A
Title: Pohybová výchova a hra na Orffovy nástroje
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 99 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0H131A
Is pre-requisite for: OPMN0H206B, OPMN0H284B, OPMN0H285B, OPMN0H282B, OPMN0H288B, OPMN0H283B
Is interchangeable with: OKMN0H141A
Annotation -
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (26.01.2023)
The seminar focuses on musical movement activities based on the pedagogical principles of Orff-Schulwerk. Students will learn the basic techniques of playing Orff instruments and the necessary movement elements, facilitating the student's better understanding of music. They will learn the rules of elementary composition and the methodology of rehearsal of folk songs with a simple instrumental accompaniment. In their own outputs, students will try out model situations, which will then be reflected in class. Emphasis is placed on an active, creative approach and usability in future pedagogical practice.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (26.01.2023)
Aims of teh course: students will master the basic technique of playing Orff instruments and the necessary movement elements, which will facilitate the student's better understanding of music.
Descriptors -
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

2 credits / 60 hours:

Direct teaching: 24 hours - seminars

Expected preparation for a two-hour seminar: 1 hour

Work with study materials: 12 hours

Preparation for credit - 12 hours

 

 

Teaching support via moodle course: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10561, students will be sent a login key.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (16.04.2019)

Povinná literatura:

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. Začátky.Praha : Supraphon, 1969.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola II. Pentatonika.Praha : Supraphon, 1969.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola III.  Dur-Moll.Praha : Supraphon, 1972.

VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon, 1987, 164 s., ISBN  09/22  02-016-87.

Doporučená literatura:

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola IV. Modální tóniny. Praha: Muzikservis, 1996.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2005.

JURKOVIČ, P. Hudební nástroj ve škole. Praha: Muzikservis, 1998.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., ISBN  02/53  14-623-89.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole (cyklus metodických sešitků). Hradec Králové: Tandem, 1997-2015.

KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999, 143 s., ISBN 80-7178-306-4.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Neseme, neseme májíček. Jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Bude zima, bude mráz. Podzimní a zimní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000

KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, 2010.

KURKOVÁ, L., EBEN, P. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.

KURKOVÁ, L., LUKÁŠ, Z. Od jara do zimy: Taneční hry. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997.

Syllabus -
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

Syllabus

1. Introduction to the history and principles of Orff Schulwerk.

2. Body play and body percussion.

3. Methodology of working with rhythmic motifs.

4. Rhythmization and melodization of the rhyme.

5. Methodology of playing Orff instruments.

6. Czech Orff School and Czech Orff Society.

7. Elementary music composition and improvisation.

8. Musical movement activities and basics of movement technique.

9. Elementary dance and dance for children, methodology of dance practice.

10. Musical movement activities as a means of understanding musical language.

11. Elementary movement composition and improvisation.

12. Application of Orff Schulwerk methods to the environment of the 1st grade of elementary school.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (26.01.2023)

Aktivní účast na semináři (docházka 80%).

·         Aktivní řešení zadávaných problémových úloh probíraných oblastí v průběhu seminářů (např. hra partitur, zápis a reprodukce rytmických struktur, tvorba a zápis elementárních choreografií a hudebních doprovodů).

·         Praktické provedení modelového výstupu v tandemu v kontextu vyučovací hodinyna základě stanoveného zadání. Výstup musí obsahovat píseň, kterou je student schopen samostatně zazpívat a zahrát na hudební nástroj.1

·         Teoreticko - praktický test (úspěšnost 73%).

·         Splnění povinného náslechu z HV v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

 

Studenti absolvují výstup a píší teoreticko - praktický zápočtový test. V obou případech mají možnost jedné opravy. 

-------------------------------------------

1) Kritéria pro hodnocení výstupu jako nedostatečného:

výstup je prostředkem k učení, nikoliv k přímému hodnocení studenta, přesto je vyžadována určitá úroveň. V případě nedostatečného výstupu je dle časových možností studentovi umožněna oprava. Nedostatečný výstup však může být důvodem k neudělení zápočtu.

o   nepřipravenost výstupu

o   nedodržení probrané látky (např. metodiky nácviků)

o   student není schopen zazpívat píseň či ji jinak reprodukovat melodii

o   popisný pohyb namísto elementárního tance či pohybové kompozice

    

2) Absolvování 2 hodin orientační praxe v hodinách Hv na ZŠ

student si domluví náslechy na školách a přinese potvrzení o absolvování praxe zapsané v Protokolu o evidenci praxe z hudební výchovy

dokument ke stažení na: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/magisterske-studium/pedagogicka-praxe/

potvrzení praxe musí obsahovat razítko školy, bez něj nebude náslech uznán k zápočtu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html