SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Playing the recorder - OPMN0H284B
Title: Hra na zobcovou flétnu
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 19 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Incompatibility : OPMN0H206B
Pre-requisite : OPMN0H141A
Is interchangeable with: OKMN0H207B
Annotation -
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2022)
Students learn basics of soprano recorder playing and acquire correct breathing, fingering and articulation crafts. They are made to form high quality, voiced and resonant tune. Special emphasis is placed on correct breathing techniques.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2022)
2 kredity /60 hod.: 24 hod. semináře, 24 hod. příprava na semináře, 12 hod. příprava na zápočet
Literature - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2022)

HURNÍKOVÁ K. Hra na sopránovou zobcovou flétnu

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (06.05.2019)
  • Přehrávka z 15 zvolených písní (zpaměti). Transpozice písní do jiné tóniny.
  • Přednes 2 vybraných umělých skladeb (1 zpaměti).
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (28.01.2022)

Dechová technika, držení nástroje, základy artikulace.

Tvoření tónu, prstová technika, základní hmaty.

Prstová a zvuková cvičení, hra jednoduchých písní.

Rozšiřování tónového prostoru.

Hra durových stupnic a akordů.

Hra písní a jednodušších umělých skladeb.

Legato a non legato; transpozice písní do různých tónin.

Přefukování do oktávy.

Hra písní a skladeb ve vícehlasé úpravě.

Metodické materiály vhodné pro 1. stupeň ZŠ.

Metodické zásady při kolektivní výuce hry na nástroj.

Způsoby využití zobcové flétny v hodinách hudební výchovy.

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (23.01.2023)

Předmět je určen pouze pro studenty studijního programu Učitelství pro 1. stupeň se zaměřením HV. 

Předmět je rozvržen do dvou paralelek. Pro pokročilejší flétnisty (studenty, kteří hru na zobcovou flétnu studovali již před vstupem na fakultu) je určena dvouhodinovka v úterý od 9:50, pro ostatní je určen předmět nasazený v úterý od 8:00.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html