SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to the social sciences I - JMB001
Title: Úvod do společenských věd I
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (1)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Incompatibility : JMB401, JMB402
Is incompatible with: JMB516, JMB529, JMB528, JMB527, JMB526, JMB525, JMB512, JMB511, JMB497, JMB501, JMB498, JMB500, JMB520, JMB499, JMB401, JMB402, JMM510, JMM451, JMB502, JMB503, JMB504, JMB505, JMB506, JMB513, JMB514, JMB515, JMB530, JMB517, JMB518, JMB519, JMB521, JMB522, JMB523, JMB524, JMB531, JMB532, JMB533, JMB534, JMB535, JMB536, JMB537, JMM137, JMB507, JMB508, JMB509, JMB510
Is pre-requisite for: JMB052, JMB020, JMB015, JMB017, JMB009, JMB011, JMB013, JMB029
In complex pre-requisite: JMBZ200, JMBZ201
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.09.2013)
Introduction to the basic methods and methodologies of social sciences.

Aim of the course -
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.09.2013)

The aim of the course is to teach students to understand and be able to use key rules of scientific work.

Literature -
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.09.2013)

D. Berg-Schlosser, T. Stammen, Úvod do politické vědy. ISE, Praha 2000.

L. Cabada, M. Kubát a kol., Úvod do studia politické vědy. 2. rozšířené a doplněné vydání. Eurolex Bohemia, Praha 2004.

S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá, Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

P. Drulák, Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Portál, Praha 2008.

U. Eco, Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

J. Hendl, Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005.

V. Gonda, Jako napísať a úspešně obhájiť diplomovů prácu. Elita, Bratislava 2003.

A., C. Isaak, Scope and Methods of Political Science. The Dorsey Press, Chicago 1984.

V. Knapp, Vědecká propedeutika pro právníky. Eurolex Bohemia, Praha 2003.

D. Marsch, G. Stoker (eds.). Theory and Methods in Political Science. Palgrave/Macmillan Press, London 2002.

R. Papík, Naučte se číst. Grada, Praha 1992.

B., G. Peters, Comparative Politics. Theory and Methods. Macmillan Press, London 1998.

B. Říchová, Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Portál, Praha 2000.

J. Šanderová, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005.

Z. Šesták, Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.

S. Van Evera, Guide to Methods for Students of Political Science. Cornell UP, Ithaca and London 1997.

Teaching methods -
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.09.2013)

lectures

Requirements to the exam -
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (15.10.2018)

1. class attendance
2. knowledge in the subject

 

Grading from the total result is determined as follows:

91 and more = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

Syllabus -
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.09.2013)

1)Intriduction - science, social sciences, methods, methodologies, scientific work

2)Scientific text - styles (compilation, comparison, survey paper,scientific essay, book review, book annotation, etc.)

3)Scientific text - the structure (introduction, chapters, conclusion, etc.)

4)Scientific text - requirements(abstract, summary, foot-notes, citations, bibliography, annexes, tables, etc.)

5)How to speek (paper, discussion, polemic)

6)Ethics of scientific work (common known facts, originality of the text, citations, paraphrases)

7)Empirical-analytic vs. normative approach, objectivity and subjectivity in social sciences (Weber vs. Strauss)

8)Basic theoretical approaches I. (institutionalism and behavioralism)

9)Basic theoretical approaches II. (rational choice and the theory of games, system analysis)

10)Basic theoretical approaches III. (normative theories)

11)Methods I. (qualitative and quantitative methods)

12)Methods II. (comparative method)

Entry requirements -
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (25.09.2013)

no requirements

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html