SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Methods of Academic Work - JMB500
Title: Metodický úvod pro kombinované studium
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Incompatibility : JMB001, JMB002, JMB497
Is incompatible with: JMB497
In complex pre-requisite: JMB507, JMB508, JMB509, JMB510, JMB511, JMB512, JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (07.01.2019)
Úkolem kursu je naučit studenty základům vědecké práce. Jsou to především pravidla čtení a psaní odborných textů a hlavní zásady ústního projevu. Studenti se naučí principy aktivního a efektivního čtení a jak vést o přečteném dokumentaci. Zjistí, pomocí jakých nástrojů se lze orientovat v odborné literatuře. Dozví se, jaké existují hlavní žánry odborných textů ve společenských vědách. Naučí se vést poznámkový a odkazový aparát včetně bibliografie, dále strategii a taktiku psaní odborného textu. V neposlední řadě se také naučí pravidla ústního projevu (prezentace, referát, apod.).
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (03.10.2017)

Studijní literatura:

Umberto Eco. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997, 278 stran, ISBN 80-7198-173-7.  


Reader (celkem 188 stran):

1. Čtení odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 18-39.

2. Orientace v odborné literatuře:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 40-49.

3. Odborný styl a žánry odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 56-84.

4. Poznámkový a odkazový aparát a bibliografie

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 41-74.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 98-106.

5. Strategie a taktika psaní odborného textu

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 27-40.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 107-142.

6. Ústní projev

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 79-99.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 143-164.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (21.09.2019)

JMB500 Metodický úvod:

a) recenze dohodnuté knihy - termín odevzdání 1. 12. 2019 do 24.00 hod. na email jmb500@seznam.cz,
b) malá seminární práce na dohodnuté téma - termín odevzdání 5. 1. 2020 do 24.00 hod. na email jmb500@seznam.cz
Texty musí být odevzdány v jednom z následujících formátů: doc/docx nebo pdf. Jiné formáty nebudou přijaty.

 

Studenti jsou klasifikováni z celkového výsledku následovně:

91 a více = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (03.10.2017)

1. Čtení odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 18-39.

2. Orientace v odborné literatuře:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 40-49.

3. Odborný styl a žánry odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 56-84.

4. Poznámkový a odkazový aparát a bibliografie

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 41-74.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 98-106.

5. Strategie a taktika psaní odborného textu

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 27-40.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 107-142.

6. Ústní projev

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 79-99.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 143-164.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html