SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Far East Today - JMB531
Title: Současné problémy Dálného Východu
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 9
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 30 / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Teacher(s): doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Incompatibility : JMB001
Pre-requisite : JMB525, JMB526, JMB527, JMB528, JMB529, JMB530
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (10.02.2023)
Kurz je zaměřen na vybrané aktuální problémy zemí východní Asie. Zvláštní pozornost je věnována jak otázkám politického, ekonomického a sociálního vývoje jednotlivých zemí subregionu východní Asie (Japonsko, Čína a oba státy na Korejském poloostrově), tak i aktuálním problémům, které se týkají zejména zahraničně politických, obchodně ekonomických a branně bezpečnostních vztahům daného teritoria jako celku k ostatním regionům - zejména sjednocené Evropě, USA a zemím jihovýchodní Asie.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (03.02.2021)

Cílem kurzu je objasnit základní okruh problémů, se kterými se potýká východoasijský region především od počátku 21. století. 

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (25.01.2024)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (06.03.2016)

Doporučená literatura:

Alagappa, M. (ed.), Asian Security Order: Instrumental and Normative Features, Stanford, Stanford University Press, 2003 

Cohen, Warren I., America’s Response to China: A History of Sino-American Relations, Columbia University Press, 2010 

Elias, Bjørn; Grønning, Mikalsen, "Japan’s Shifting Military Priorities: Counterbalancing China’s Rise", Asian Security, 2014, Vol, 10, No. 1, s. 1-21

Ferguson, Joseph, Japanese-Russian Relations, 1907-2007, Routledge, 2008 

Go-Wook Shin,  "Historical Disputes and Reconciliation in Northeast Asia", Pacific Affairs, 2010, Vol. 83, No. 4, s 663-673

Gries, Peter; Rosen, Stanley, Chinese Politics: State, Society and the Market, Routledge, 2010

Hafiz Akhand, Kanhaya Gupta, Economic Development in Pacific Asia, Routledge, 2005 

Hagstrom, Linus; Jerden, Bjorn, "Understanding Fluctuations In Sino-Japanese Relations: To Politicizer or to De-politicize the China Issues in the Japanese Diet", Pacific Affairs, 2010, Vol. 83, No. 4, s 719-739

Hagstrom, Linus; Jerden, Bjorn, "East Asian’s Power Shift: The Flaws and Hazards of the Debate and How to Avoid Them", Asian Perspective, 2014, Vol. 34, No. 3, s. 337-362

Jeffries, Ian, Political Developments in Contemporary China: A Guide, Routledge, 2011

Jeffries, Ian, Economic Developments in Contemporary China: A Guide, Routledge, 2010

Inoguchi, Takahashi; Ikenberry ,G. John; Sato, Yoichiro (eds.), The US-Japan Security Alliance: Regional Multilateralism. Palgrave, 2011

Katzenstein, P. J., A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium, Ithaca, Cornell University Press, 2005

Kitaoka, Shinichi, A "Proactive Contribution to Peace" and the Right of Collective Self-Defense: The Development of Security Policy in the Abe Administration", Asia-Pacific Review, 2014, Vol. 21, No. 2, s. 1-18

MacIntyre, Andrew; Pempel, T.J.; Ravenhill, John (eds.), Crisis as Catalyst: Asia’s Dynamic Political Economy, Cornell University Press, 2008 

Noguchi, Kazuhiko, "Bringing Realism Back In: Explaining China's Strategic Behavior in the Asia-Pacific", Asia-Pacific Review, 2011, Vol. 18, No. 2, s. 60-85

Pempel. T. J. (ed.), Remapping East Asia: The Construction of a Region, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2004

Rozman, Gilbert; Togo, Kazuhiko; Fergusson, Joseph (eds.), Japanese Strategic Thought Toward Asia, Palgrave, 2007

Sandby-Thomas, Peter, Legitimating the Chinese Communist Party Since Tiananmen: A critical Analysis of the Stability Discourse, Routledge, 2011

Severino, Rodolfo C., Southeast Asia in Search of an ASEAN Community. Insights from the former ASEAN Secretary-General, Institute of Southeast Asian Studies, 2006

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (25.01.2024)

Výuka probíhá formou přednášky (4 hod.), jejímž cílem je především uvedení posluchačů do problematiky celého subregionu východní Asie a seznámení s  různými metodologickými přístupy k vybraným problémům, a následným samostudiem, během kterého posluchači průběžně konzultují s vyučujícím konkrétní problémy a otázky a následně i téma a obsahové zpracování své seminární práce.

Výukový den - pátek, 14:00 - 16:50, konkrétní den bude upřesněn po sestavení rozvrhu

Výuka probíhá distanční formou prostřednictvím aplikace Zoom - vzhledem k základní (časově omezené) licenci aplikace bude výuka rozdělena do 4 bloků po 40 minutách (na každý blok je nutné se přihlásit na samostatné adrese).

1. blok: 14:00 - 14:40 : Téma: Současná Východní Asie 1

Meeting ID: 
Passcode: 

2. blok: 14:45 - 15:25 : Téma: Současná Východní Asie 2

Meeting ID: 
Passcode: 

3. blok: 15:30 - 16:10 : Téma: Současná Východní Asie 3

Meeting ID: 
Passcode: 

4. blok: 16:15 - 16:50 : Téma: Současná Východní Asie 4

Meeting ID: 
Passcode: 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (25.01.2024)

Formy kontroly studia předmětu: Zkouška

a) studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech

b) studenti jsou povinni v rámci samostudia jedenkrát za semestr přečíst a v písemné podobě (v rozsahu 3 NS + standardní poznámkový aparát) předložit interpretaci textu, který si vyberou ze studijního materiálu - "čítanky" (Reader). Po dohodě s vyučujícím mohou použít k interpretaci i jiný akademický text odpovídajícího rozsahu vztahující se k dané problematice. V případě vlastního textu je třeba odevzdat s intepretací i příslušný text.

c) předmět je ukončen písemnou zkouškou v podobě seminární práce v rozsahu 10 - 15 normostran + přílohy (povinný poznámkový aparát, seznam literatury, tabulky, grafy atd.) na předem dohodnuté téma (nutná předchozí konzultace s vyučujícím).

Termín odevzdání interpretace a seminární práce: 30. 6. 2024.

Známkování se řídí opatřením děkanky č. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F

  

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html