SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Today´s Czech State and Society - JMB521
Title: Současná česká společnost a stát
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 9
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 100 / unknown (0)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Incompatibility : JMB001
Is pre-requisite for: JMB525, JMB526, JMB530, JMB528, JMB529, JMB527
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Barbora Navrátilová (29.03.2021)
Kurs je o vývoji a proměnách české společnosti a státu a jeho institucí po roce 1989. Charakterizuje politické, hospodářské, sociální a kulturní přeměny, které se odehrály v našich podmínkách po pádu komunismu. Sledována bude i integrace do mezinárodních demokratických struktur.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Barbora Navrátilová (29.03.2021)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací

2) Vysvětlit základní vývojové trendy ve vývoji české společnosti a státu po pádu

     komunistického režimu v roce 1989

3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Barbora Navrátilová (29.03.2021)

Kurz je založen na:

1. přehledovém výkladu dané problematiky a literatury formou úvodní přednášky

2. formě samostudia readeru a zadané literatury  

3. průběžném ověřování znalostí formou zpracování anotace a výběru zdrojů k seminární práci

4. ověření schopnosti koncepčního zpracování vybrané problematiky formou seminární práce

5. zkoušce

 

Online na platformě ZOOM:

https://cesnet.zoom.us/j/97223283058

Meeting ID: 972 2328 3058

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Barbora Navrátilová (29.03.2021)

Sylabus viz: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3017

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html