Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Východiska nového kurikula fyzikálního vzdělávání 2015/2016 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. skrytý 26.04.2016 03.10.2016 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Žákovské a demonstrační experimenty zaměřené na elektromagnetickou indukci 2018/2019 bakalářská práce FMUZV RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. skrytý 18.10.2018 10.11.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Řešené úlohy z fyziky pevných látek pro elektronickou sbírku 2018/2019 závěrečná práce CŽV RNDr. Dana Mandíková, CSc. skrytý 07.03.2019 07.03.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Měření gravitační konstanty ve výuce na MFF UK 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 07.10.2017 13.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Využití experimentů při vzdělávání nadaných žáků ve fyzice 2013/2014 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 27.04.2014 26.09.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Výuka středoškolských učitelů fyziky, jejichž žáci pokračují ve studiu fyziky na vysoké škole 2018/2019 diplomová práce FFUM doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. skrytý 06.03.2019 06.03.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Mechanické a fyzikální vlastnosti hořčíkových slitin připravených metodou rotačního kování 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 12.12.2018 18.12.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Role fyzikálního experimentu ve výuce a způsoby jeho zadání 2016/2017 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. Mgr. Jana Machalická 26.04.2017 20.09.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experimenty z optiky pro Praktikum školních pokusů I 2014/2015 diplomová práce FMUSSS doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 07.01.2015 07.01.2015 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Putování Prahou historií vědy (fyziky a chemie) a po stopách významných osobností (Interaktivní vycházka pro studenty středních škol) 2018/2019 závěrečná práce CŽV doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. skrytý 06.02.2019 25.02.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Interaktivní prvky v GeoGebře pro Sbírku řešených úloh z fyziky 2018/2019 diplomová práce RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. skrytý 26.02.2019 28.02.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Varianta testu Force Concept Inventory s různými reprezentacemi 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Dana Mandíková, CSc. skrytý 19.09.2018 02.10.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Diskrétní symetrie fyzikálních zákonů 2017/2018 závěrečná práce CŽV KVVVPF RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. Mgr. Matěj Hudec 09.11.2017 09.11.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Aktivity z optiky pro skupinové experimentování žáků 2018/2019 bakalářská práce RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. skrytý 07.03.2019 19.03.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Styly učení ve výuce fyziky 2011/2012 disertační práce 4F12 RNDr. Martina Kekule, Ph.D. skrytý 20.04.2012 26.09.2012 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Teorie relativity - jak na středoškolské úrovni rozvíjet její pochopení 2013/2014 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 23.04.2014 26.09.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Vnímání významu fyziky žáky na základní škole 2015/2016 diplomová práce FFUM RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. skrytý 14.09.2016 14.09.2016 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Testování materiálů – sada experimentálních úloh pro Interaktivní fyzikální laboratoř 2017/2018 projekt doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 12.10.2017 13.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Pokusy s částicovou kamerou MX-10 pro Interaktivní fyzikální laboratoř 2016/2017 diplomová práce RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. skrytý 16.11.2016 16.02.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Kyvadlo nejen z pohledu střední školy 2019/2020 diplomová práce doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 23.05.2019 23.05.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Školní rentgen ve specializované výuce fyziky 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 09.05.2018 09.05.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Zjišťování úrovně vědeckého myšlení studentů 2013/2014 bakalářská práce FMUZV RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. skrytý 12.11.2013 12.11.2013 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Různé úrovně badatelské výuky ve fyzikálních experimentech 2017/2018 diplomová práce RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. skrytý 18.12.2017 31.01.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Srovnání prezentace vybraných fyzikálních témat v učebnicích od minulého století po současnost 2018/2019 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D. skrytý 02.10.2018 03.01.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Biomechanika extrémního dynamického zatížení (s ohledem na potřeby výuky na speciálních školách) 2009/2010 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. skrytý 04.05.2009 27.10.2009 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experimenty ve výuce fyziky na školách – představy a realita 2013/2014 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 23.04.2014 26.09.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Potřebná úroveň matematiky v učebnicích fyziky na základní škole 2018/2019 bakalářská práce FMUZV RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. skrytý 23.10.2018 24.10.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experimenty a úlohy z hydromechaniky pro střední školy 2018/2019 diplomová práce FFUM doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 22.01.2019 23.01.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Moderní optické technologie ve fyzikálním vzdělávání 2014/2015 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 28.09.2015 07.10.2015 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Postoje českých žáků k přírodovědným předmětům a metody výuky těchto předmětů (Analýza dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu PISA 2015) 2018/2019 diplomová práce RNDr. Dana Mandíková, CSc. skrytý 21.11.2018 26.11.2018 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Výuka fyziky řízená otázkami 2012/2013 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. skrytý 26.04.2012 26.09.2012 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Učení se žáků z edukativního materiálu sledované oční kamerou 2017/2018 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D. skrytý 05.10.2017 02.11.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Semináře ve výuce fyziky 2014/2015 disertační práce 4F12 doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. skrytý 23.01.2015 23.01.2015 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Fyzika pohybové a oběhové soustavy člověka a sportovní výkon 2018/2019 diplomová práce RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. skrytý 04.01.2019 04.01.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
Výsledky 1-34 z 34 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK